Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Gminnej nr 105904B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Gminnej nr 105904B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca na Drodze Gminnej nr 105904B wprowadził tymczasowa organizacje ruchu związanej z budowa obiektu inżynierskiego MS11.