imageimageimage

Obiekt WS-1

Obiekt zaprojektowano jako ustrój z belek pref. z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki ciągłej, dwuprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi droga wojewódzka nr 677 Tyszki-Nadbory – Gniazdowo.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 30,38 m
Rozpiętość teoretyczna: 2*14,80 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,4 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,4 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,31 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 0,99 m
Kąt skosu: 0,2°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=28,6 m

imageimageimage

Obiekt MS-2

Most zaprojektowano jako ustrój z belek prefabrykowanych z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki ciągłej, pięcioprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodami, którą stanowi rzeka Ruż.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 103,20 m
Rozpiętość teoretyczna: 15,08+22,03+28,10+22,03+15,08 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,7 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,7 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,66 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 1,34 m
Kąt skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=29,2 m

imageimageimage

Obiekt MS-3

Most zaprojektowano jako ustrój żelbetowy ramowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi rzeka Muzga.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 13,34 m
Rozpiętość teoretyczna: 12,63 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,7 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,7 m
Wysokość konstrukcyjna: 0,98 m
Kąt skosu: 116,4°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=29,2 m

imageimageimage

Obiekt WD-4

Przejazd w km 4+014,64

Droga powiatowa nr 1952B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 4+014,64  i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości około 754 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1952B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie WD-4 nad drogą ekspresową w ciągu drogi powiatowej nr 1952B należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.

Obiekt WD-4 zaprojektowano jako ustrój płytowo-belkowy, o schemacie belki ciągłej, dwuprzęsłowy, z betonu sprężonego. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nr 1952B ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowej S-61.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 55,49 m
Rozpiętość teoretyczna: 27,3+27,3 m
Szerokość całkowita: 12,95 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,49 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 1,35 m
Kąt skosu: 53,4°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

– spadek poprzeczny: 2,0 % (daszkowy)
– pasy ruchu: 2×3,0=6,0 m
– opaska:

 • (po obu stronach jezdni): 0,80 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60+0,20=1,0 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+3,5+0,25=4,35 m

Razem=12,95 m

imageimageimage

Obiekt WS-5

Przejazd w km 6+879,40

Droga wewnętrzna gminy Śniadowo będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 6+879,40  i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi wewnętrznej gminy Śniadowo na długości około 343 m. Skrzyżowanie drogi wewnętrznej gminy Śniadowo z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu.

Obiekt WS-5 zaprojektowano jako ustrój z belek pref. z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki wolnopodpartej, jednoprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi droga dojazdowa nr 19. Obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 20,25 m
Rozpiętość teoretyczna: 19,0 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,7 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,7 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,47 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 1,14 m
Kąt skosu: 73,8°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=29,2 m

imageimageimage

Obiekt PZDs-6

Obiekt zaprojektowano jako ustrój żelbetowy ramowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi przejście dla dużych zwierząt. Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 14,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 13,0 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,7 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,7 m
Wysokość konstrukcyjna: 0,98 m
Kąt skosu: 90°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=29,2 m

imageimageimage

Obiekt WS-7

Przejazd w km 7+708,55 (w tym obiekt WS-7/S61/2)

Droga powiatowa nr 1952B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 7+708,55
i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości około 176 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1952B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod wiaduktem drogi ekspresowej w ciągu drogi powiatowej nr 1952B należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.

Obiekt WS-7 zaprojektowano jako ustrój z belek pref. z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki ciągłej, dwuprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowią droga powiatowa nr 1952B oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 30,8 m
Rozpiętość teoretyczna: 2*14,80 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,4 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,4 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,31 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 0,99 m
Kąt skosu: 125,9°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=28,6 m

imageimageimage

Obiekt WS-8

Obiekt zaprojektowano jako ustrój z belek prefabrykowanych z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki ciągłej, trzyprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodami, które stanowią linia kolejowa Łapy – Ostrołęka oraz pasy technologiczne.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 79,15 m
Rozpiętość teoretyczna: 25,0+28,0+25,0 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,7 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,7 m
Wysokość konstrukcyjna:  1,67 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 1,34 m
Kąt skosu:  111,5°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=29,2 m

imageimageimage

Obiekt WD-9

Przejazd w km 9+166,43 (w tym obiekt WD-9/DP1951B/2)

Droga powiatowa nr 1951B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 9+166,43 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości około 559 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1951B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi powiatowej nr 1951B należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego

Obiekt WD-9 zaprojektowano jako ustrój z belek prefabrykowanych z żelbetową płytą pomostu,  o schemacie belki ciągłej, dwuprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nr 1951B ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowej S-61.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 42,99 m
Rozpiętość teoretyczna: 21,05+21,05 m
Szerokość całkowita: 12,95 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,323 m
Wysokość dźwigara: 1,2 m
Kąt skosu: 80,2°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

– spadek poprzeczny: 2,0 % (daszkowy)
– pasy ruchu: 2×3,0=6,0 m
– opaska:

 • (po obu stronach jezdni): 0,80 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60+0,20=1,0 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+3,5+0,25=4,35 m

Razem=12,95 m

imageimageimage

Obiekt WD-10

Przejazd w km 10+918,24 (w tym obiekt WD-10/DP1946B/2)

Droga powiatowa nr 1946B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 10+918,24
i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości około 510 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1946B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi powiatowej nr 1946B należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.

Obiekt WD-10 zaprojektowano jako ustrój płytowo-belkowy, o schemacie belki ciągłej, trzyprzęsłowy, z betonu sprężonego. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nr 1946B ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowej S-61.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r.                           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 71,21 m
Rozpiętość teoretyczna: 20,5+29,0+20,5 m
Szerokość całkowita: 12,95 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,49 m
Wysokość dźwigara (pref. z płytą pomostu): 1,34 m
Kąt skosu: 90°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

– spadek poprzeczny: 2,0 % (daszkowy)
– pasy ruchu: 2×3,0=6,0 m
– opaska:

 • (po obu stronach jezdni): 0,80 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60+0,20=1,0 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+3,5+0,25=4,35 m

Razem=12,95 m

imageimageimage

Obiekt WS-11

Przejazd w km 12+546,49 (w tym obiekt WS-11/S61/2)

Droga gminna nr 105904B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 12+546,49 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości około 185 m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 105904B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod wiaduktem drogi ekspresowej w ciągu drogi gminnej nr 105904B należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.

Obiekt WS-11 zaprojektowano jako ustrój z belek prefabrykowanych z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki ciągłej, dwuprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi droga gminna 105904B Żebry – Ratowo-Piotrowo.  Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 29,50 m
Rozpiętość teoretyczna: 2*14,02 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 14,9 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,4 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,34 m
Wysokość dźwigara : 0,99 m
Kąt skosu: 57,9°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny:  2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 3×3,50=10,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 1,05 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej):  0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=14,9 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=30,1 m

imageimageimage

Obiekt WS-12

Przejazd w km 13+784,83 (w tym obiekt WS-12/S61/2)

Droga gminna Żebry – Konopki Młode będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 13+784,83 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości około 336 m. Skrzyżowanie drogi gminnej Żebry – Konopki Młode z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod wiaduktem drogi ekspresowej w ciągu drogi gminnej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego

Obiekt WS-12 zaprojektowano jako ustrój z belek prefabrykowanych z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki ciągłej, dwuprzęsłowy, wykonywanego monolitycznie. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi droga gminna  Żebry – Konopki Młode.  Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 31,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 2*14,86 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 15,35 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 17,65 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,44m
Wysokość dźwigara: 0,99 m
Kąt skosu: 70°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+2,2+0,4+0,9+0,55=4,25 m

Razem=15,35 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,6+4,65+0,2=5,35 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25 m

Razem=17,65 m
– szczelina między obiektami:                                       0,1 m
Razem=33,1 m

imageimageimage

Obiekt WS-13

Przejazd w km 15+281,33 (w tym obiekt WS-13/S61/2)

Droga gminna nr 105918B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 15+281,33 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości około 188 m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 105918B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu.

Obiekt WS-13 zaprojektowano jako ustrój z belek prefabrykowanych z żelbetową płytą pomostu, o schemacie belki swobodnie podpartej, jednoprzęsłowy. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodą, którą stanowi droga gminna nr 105918B Stare Konopki – Konopki Młode. Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 19,24 m
Rozpiętość teoretyczna: 18,1 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,4 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,4 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,47 m
Wysokość dźwigara: 1,14 m
Kąt skosu: 104,4°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,25=1,75 m

Razem=13,4 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=28,6 m

imageimageimage

Obiekt MS-14

Przejazd w km 15+802,52 (w tym obiekt MS-14/S61/2)

Droga powiatowa nr 1950B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 15+802,52
i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości około 280 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1950B z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu.

Most MS-14 zaprojektowano jako ustrój płytowo-belkowy, o schemacie belki ciągłej, trzyprzęsłowy, z belek prefabrykowanych typu „T”. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-61 ponad przeszkodami, którą stanowią rzeka Łomżyczka oraz DP.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030) oraz kołowym pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 80,3 m
Rozpiętość teoretyczna: 24,92+29,46+24,92m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S61): 13,7 m
Szerokość całkowita (dla prawej nitki drogi S61): 13,7 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,67 m / 1,57 m
Wysokość dźwigara: 1,10 m/ 1,00 m
Kąt skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

– spadek poprzeczny: 2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni prawej):

– spadek poprzeczny:  2,5 % (jednostronny)
– pasy ruchu: 2×3,50=7,0 m
– pas awaryjny: 2,5 m
– opaska:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,55 m

– bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe, itp.:

 • (od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
 • (od str. krawędzi zewnętrznej): 0,2+0,4+0,9+0,55=2,05 m

Razem=13,7 m
– szczelina między obiektami: 1,8 m
Razem=29,2 m