Rada Budowy nr 25.

W dniu 09.03.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 25.