Rada Budowy nr 19.

W dniu 06.09.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 19.