LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH PODWYKONAWCÓW

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

podwykonawca robót budowlanych
usługodawca
dostawca
dalszy podwykonawca robót budowlanych
dalszy usługodawca
dalszy dostawca

1 IVIA S.A. Prace projektowe usługodawca
2 ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski, Skałka Spółka jawna usługi projektowe branża inżynieryjna – przepusty kołowe i skrzynkowe dalszy usługodawca
3 Agro Trade Grzegorz Bujak usługi projektowe branża geologiczna dalszy usługodawca
4 Skóra Dariusz DS-Comm usługi projektowe branża teletechniczna dalszy usługodawca
5 Tomasz Kisielow usługi projektowe instalacji gazowej na gaz płynny dalszy usługodawca
6 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga usługi  projektowe w zakresie inwentaryzacji drzew do wycięcia i nasadzeń zieleni dalszy usługodawca
7 TELWAY Sp. z o.o. projekt koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem dalszy usługodawca
8 Justyna Schydlo usługi projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dalszy usługodawca
9 Studnicki Marcin Invest-Partner projekt tymczasowej organizacji ruchu dalszy usługodawca
10 Studnicki Marcin Invest-Partner analiza i prognoza ruchu dalszy usługodawca
11 Grupa Projektowa „MARWIT÷  Sp. z o.o usługi projektowe dla elementów architektury na MOPI oraz zagospodrowania terenów MOPII i MOPIII dalszy usługodawca
12 Firma Geodezyjno-Kartograficzna „Radian” s.c. projekt podziału nieruchomości, pomiar wysokościowy, zaktualizowana mapa do celów projetowych dalszy usługodawca
13 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. usługi projektowe branża elektryczna dalszy usługodawca
14 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi laboratoryjnej usługodawca
15 „eSCeSaper” Usługi Saperskie Szymon Ciećka usługi w zakresie rozpoznania i nadzoru saperskiego usługodawca
16 PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. dostawa prefabrykatów betonowych dostawca
17 „Geo Ekspres” Robert Dumka usługi w zakresie obsługi geodezyjnej usługodawca
18 Pracownia Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń nadzór archeologiczny usługodawca
19 Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Spółka Komandytowa nadzór przyrodniczy, tymczasowe wygrodzenia dla płazów, wygrodzenia drzew usługodawca
20 V2B POLAND Maciej Krajewski inwentaryzacja fotograficzna usługodawca
21 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. wdrożenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
22 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
23 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A w Kielcach dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
24 V-Projekt Rafał Sowa projekt stałej organizacji ruchu dalszy usługodawca
25 Betonmix Sp. z o.o. dostawa betonu konstrukcyjnego dostawca
26 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa kruszywa i piasku dostawca
27 TRANSTOM Tomasz Kęska wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów, rozbiórka budynków, przeniesienie obiektu kultu religijnego podwykonawca robót budowlanych
28 BUDPOL Sp. z o.o. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu cementowego podwykonawca robót budowlanych
29 F.H.U Transpol 2 Marcin Wójcik odhumusowanie, roboty ziemne, warstwa mrozoochronna, podbudowa zasadnicza i pomocnicza, nawierzchnia z mieszanki C90/3 podwykonawca robót budowlanych
30 „Łukow-Bud” Zdzisław Łukowski wykonanie zasypek mostowych podwykonawca robót budowlanych
31 PHU „Anna” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. J. roboty branżowe – przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia podwykonawca robót budowlanych
32 PHU „Anna” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. J. roboty branżowe – zasilanie obiektów i urządzeń, oświeltenie układu drogowego podwykonawca robót budowlanych
33 ROLBUD Sp. z o.o. dostawa paliwa dostawca
34 Aarsleff Sp. z o.o. roboty palowe – posadowienie obiektów mosotowych podwykonawca robót budowlanych
35 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. dostawa spoiw drogowych – Gruntar Plus HRB 22,5 dostawca
36 PPUH „HALS” Halina Korzyńska przebudowa sieci teletechnicznych podwykonawca robót budowlanych
37 PPUH „HALS” Halina Korzyńska budowa kanału technologicznego i kabli światłowodowych podwykonawca robót budowlanych
38 EKOBET CEMENTY Sp. z o.o. dostawa cementu dostawca
39 HTI BP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Warszawa Spółka Komandytowa dostawa przepustów żelbetowych dostawca
40 BOJKO-M Sp. z o.o. roboty ciesielskie WD-10, WS-11, WS-12, WS-13,                 MS-14 podwykonawca robót budowlanych
41 STACH-POL Sp. z o.o., Sp.k. roboty ciesielskie PZDS-6, WS-7, WS-8, WD-9 podwykonawca robót budowlanych
42 TG Alarm System Sp. z o.o. ochrona mienia usługodawca
43 Damian Nowak PHU NOWBUD roboty ciesielskie WS-1, MS-2, MS-3, WD-4, WS-5 podwykonawca robót budowlanych
44 konsorcjum: Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o., „Batalion” Jansz Batalion roboty branżowe: przebudowa sieci wodociągowej podwykonawca robót budowlanych
45 Firma Usługowa „Drowex” Piotr Węgrowski montaż przepustów rurowych podwykonawca robót budowlanych
46 ULMA Construccion Polska S.A. wynajem kompletu lub partii kompletu szalunków i konstrukcji wsporczej deskowań usługodawca
47 EL-WACH Sp. z o.o. Przepusty skrzynkowe prefabrykowane – wykonanie robót ciesielskich podwykonawca robót budowlanych
48 Lafarge Cement S.A. dostawa cementu do stablizacji dostawca
49 Handlomax Dariusz Żerański dostawa wapna palonego i cementu dostawca
50 BSK RETURN  S.A. dostawa stali zbrojeniowej dostawca
51 MROLBUD Joanna Jankowska świadczenie usług transportowych usługodawca
52 P.H.U. HAMER Piotr Korfini wynajem pompy oraz zestawów igłofiltrów usługodawca
53 VIACON POLSKA Sp. z o.o. dostawa rur PP dostawca
54 SOLECO PRO Sp. z o.o., sp.k. dostawa rur GRP dostawca
55 KELLER- Polska sp. z o.o. wzmocnienie wgłębne podwykonawca robót budowlanych
56 kolumny DSM obiekty WS-1 i WS-8
57 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PALISANDER Sp. z o.o. dostawa szalunków dalszy dostawca
58 NEPTUN Sp. z o.o. dostawa studni betonowych i elementów betonowych dostawca
59 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. dostawa gosyntetyków dostawca
60 DOKA Polska Sp. z o.o. dostawa sklejki dostawca
61 Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz wykonanie zbiorników retencyjnych podwykonawca robót budowlanych
62 Zakład Budowlany Józef Wądołowski roboty brukarskie na sekcji I podwykonawca robót budowlanych
63 Stanpol Paweł Przestrzelski Sp. K. dostawa gruzu betonowego dostawca
64 TECH-PROJECT Sp. z o.o., Sp.k. ulepszenia nasypu podwykonawca robót budowlanych
65 MAX MROL Wiesław Jankowski odhumusowanie, nasyp, stabilizacja, warstwa ulepszonego podłoza, drogi technologiczne podwykonawca robót budowlanych
66 VSL POLSKA Sp. z o.o. sprężenie obiektów mostowych WS-1, MS-2, WS-7, WD-10, WS-11 i WS-12 podwykonawca robót budowlanych
67 B2 Sp. z o.o. dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych
68 Usługi Transportowe Waldemar Tośka wynajem sprzętu (walec i spycharka), wynajem pracownika fizycznego usługodawca
69 OLTRA Piotr Olszewski usługi transportowe usługodawca
70 Stanpol Paweł Przestrzelski Sp. K. usługi transportowe usługodawca
71 KUGUAR OCHRONA KLIMA Sp.J. ochrona placu budowy usługodawca
72 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, PRACE ZIEMNE, TRANSPORT Andrzej Warchoł wynajem sprzętu  (koparko-ładowarki i wywrotki) usługodawca
73 PW INVEST-BUD Sp. z o.o. roboty brukarskie na sekcji II podwykonawca robót budowlanych
74 FREZDROG Kazimierz Gaweł Barbara Gaweł Spółka Jawna ulepszenie nasypu podwykonawca robót budowlanych
75 konsorcjum: Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o., „Batalion” Jansz Batalion budowa i przebudowa sieci wodociągowych,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na MOP II i III podwykonawca robót budowlanych
76 Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa grubego dalszy dostawca
77 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o. kruszywo do wypełniania geokraty dostawca
78 ZP BAUCEM Sp. z o.o. dostawa spoiwa drogowego dostawca
79 INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o., Spółka Komandytowa demontaż, transport oraz montaż Wytwórni mas bitumicznych AMMANN 210SB wraz z uruchomieniem,  oraz przygotowanie dokumntacji usługodawca
80 BRIDGER Sp. z o.o. sprzedaż desek gzymsowych dostawca
81 Orlen Asfalt Sp. z o.o. dostawa asfaltu dostawca
82 DWD System Sp. z o.o. dostawa wpustów dostawca
83 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. skropienie emulsją asfaltową podwykonawca robót budowlanych
84 UPRENT Sp. z o.o. wynajem pompy oraz zestawów igłofiltrów usługodawca
85 RUREX Sp. z o.o. dotawa osadników, separatorów i pompowni wraz montażem wyposażenia pompowni dostawca
86 4WORK GROUP Sp. z o.o. wykonanie kanalizacji deszczowej podwykonawca robót budowlanych
87 Alpida Sp. z o.o. dostawa asortymentu kamiennego (krawęzniki, oporniki i kostka) dostawca
88 LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. sprzedaż mączki wapiennej dostawca
89 „STAL-BUD” Sp. z o.o. dostawa kotew talerzowych dostawca
90 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. dostawa grysu dostawca
91 INWESTBUD Tomasz Gniady wykonanie warstw podbudowy podwykonawca robót budowlanych
92 MM DIAMENT Mirosław Brzoza wiercenie otworów i wklejanie prętów na obiektach WD-4, PZDs -6, WS-8, WD-9 i WD-10 podwykonawca robót budowlanych
93 KB Projekt Sp. z o.o. dostawa kruszywa dostawca
94 Stanpol Paweł Przestrzelski Sp. K. dostawa kruszywa na warstwę mrozoochronną dostawca
95 Lausitz Energie Bergbau AG dostawa pyłu węglowego dostawca
96 Budownictwo-W Sp. z o.o., sp. k. dostawa geomembrany dostawca
97 DREWPLAST Zakład Tworzyw Sztucznych Marek Pękala dostawa rurek drenarskich dostawca
98 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. wykonanie drenażu podwykonawca robót budowlanych
99 Usługi Transportowe Wykopy Ziemne Stanisław Szczęsny dostawa gruzu betonowego dostawca
100 Grasen Sp. z o.o. humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów i powierzchni płaskich podwykonawca robót budowlanych
101 PW CHROSTOWSKI Marian Chrostowski dostawa zaworów zwrotnych dostawca
102 Waldemar Niewiadomski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „NANA” humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów i powierzchni płaskich, umocnienie poboczy kruszywem podwykonawca robót budowlanych
103 KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. dostawa i montaż dylatacji  ( WS-1, MS-2, MS-5, WS-7, WS-8, WD-9, WD-10, WS-11, WS-12 i MS-14) podwykonawca robót budowlanych
104 TARCOPOL Sp. z o.o. izolacje z papy termozgrzewalnej podwykonawca robót budowlanych
105 Bartłomiej Zieliński EKRAN-TECH ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe podwykonawca robót budowlanych
106 4WORK GROUP Sp. z o.o. budowa budynków toalet  na MOPach podwykonawca robót budowlanych
107 Geoexpert Dawid Batkiewicz wykonanie drenażu, kanałów odpływowych, studni przelotowych, podłączeń studzienek kanalizacji desczowej, umocnień wylotów dalszy podwykonawca robót budowlanych
108 ABW Superbruk Sp. z o.o. dostawa ścieku trójkątnego, półokrągłego, krawężników betonowych, obrzeży betonowych dostawca
109 Bud-Spaw Sp. z o.o.  wdrożenie, kompleksowe utrzymanie tymczaszowej organizacji ruchu oraz demontaż tymczsowego oznakowania pionowego dalszy usługodawca
110 PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz dostawa prefabrykatów betonowych ( kostka betonowa, płyty ażurowe) dostawca
111 Saferoad Grawil Sp. z o.o. oznakowanie poziome podwykonawca robót budowlanych
112 Usługi koparko-ładowarką Damian Koszarski wykonanie drenażu podwykonawca robót budowlanych
113 Rekma Sp. z o.o. wypełnienie szczelin dylatacyjnych z nawierzchni betonu cementowego dalszy podwykonawca robót budowlanych
114 Erplast Sp. z o.o. oznakowanie pionowe podwykonawca robót budowlanych
115 STALPRODUKT S.A. dostawa i montaż barier mostowych i drogowych podwykonawca robót budowlanych
116 Malinowscy Sp. z o.o. zabezpieczenie antykorozyjne oraz nawierzchnie z żywic podwykonawca robót budowlanych
117 konsorcjum:  lider: INFRAPAVE Sp. z o.o. partner: Hubble Sp. z o.o. wykonanie ścieku trójkątnego podwykonawca robót budowlanych
118 ŻELBUD Michał Żelazo prace zbrojarsko-ciesielskie podwykonawca robót budowlanych
119 DWD System Sp. z o.o. odwodnienie obiektów mostowych ( kolektory odwodnieniowe) podwykonawca robót budowlanych
120 TARCOPOL Sp. z o.o. asfalt twardolany i uciąglenie nawierzchni podwykonawca robót budowlanych
121 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz dostawa betonowych płyt ażurowych dostawca
122 Instytut Badawczy Dróg i Mostów próbne obciążenie obiektów inżynierskich podwykonawca robót budowlanych
123 Atut Rental Sp. z o.o. najem maszyn i sprzętu budowlanego usługodawca
124 Stal-Bud Sp. z o.o. produkcja, dostawa i montaż balustrad aluminiowych podwykonawca robót budowlanych
125 Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. sprzedaż i dostawa betonu na ściek trójkątny dostawca
126 SIATMAR Marek Jankiewicz dostawa elementów ogrodzenia dostawca
127 P.H.U Kar-Dróg Katarzyna Mazur montaż barier ochronnych dalszy podwykonawca robót budowlanych
128 „Prefabet Ełk” Sp. z o.o. dostawa schodów skarpowych dostawca
129 Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity instalacja gazowa na MOP I i II podwykonawca robót budowlanych
130 Adam Frankowski najem ciągnika z beczką i ciągnika z zamiatarką usługodawca
131 P.H.U. M-R-B Therm inż. Mateusz Budziński wykonanie ogrodzenia podwykonawca robót budowlanych
132 WORTECH Piotr Czyronis umocnienie stożków podwykonawca robót budowlanych
133 Henryk Duraj Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DUHEN” montaż barier ochronnych dalszy podwykonawca robót budowlanych
134 Usługi Ogólnobudowlane Transport Handel Mirosław Żurek wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych wraz z ich wypełnieniem humusem podwykonawca robót budowlanych
135 HARES HANDEL-USŁUGI Lech Bagiński dostawa rur i armatury kanalizacyjnej dostawca
136 Road Care Ewelina Jabłońska prace ogólnobudowlane podwykonawca robót budowlanych
137 TRANS-ROTONDO  Sp. z o.o. wynajem zamiatarki drogowej usługodawca
138 konsorcjum: APM PRO Sp. z o.o.                ( lider), CAT Traffic Sp. z o.o.(partner), INQUBATOR Sp. z o.o.(partner), Telway Sp. z o.o.(partner), Trax Elektronik A.Maryc, M. Tomecki, L.Turczyński Sp.J.(partner) Wykonanie KSZR podwykonawca robót budowlanych
139 P.H.U. Wierzchowski Adam wykonanie poboczy podwykonawca robót budowlanych
140 P.H.U. „Wimep” Kuchta Witold Jakub najem kontenerów usługodawca
141 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARIOLA” Sp. z o.o. produkcja, dostawa i montaż ślusarki Aluminium dalszy podwykonawca robót budowlanych
142 Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów Paszowych Katarzyna Chojnowska dostawa materiałów budowlanych dostawca
143 Zakład Inżynierii Budowlanej REMART Paweł Goś wykonanie fundamnetów pod znaki VMS dalszy podwykonawca robót budowlanych
144 Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o. wynajem układarki mas bitumicznych i walca usługodawca
145 GZD Sp. z o.o., Sp.k. wykonanie fundamentów, wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej poz znaki VMSC/F8, montaż znaków VMSC/F8, dalszy podwykonawca robót budowlanych
146 „KOLOR PRINT” s.c. Grażyna, Marek Olszewscy wykonanie małej architektury na MOP. podwykonawca robót budowlanych
147 Robert Żebrowski KRAINA ZIELENI wykonanie 2 placów zabaw podwykonawca robót budowlanych
148 REKON Monika Barańska wykonanie konstrukcji masztowych wraz z fundamentami dalszy podwykonawca robót budowlanych
149 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych dostawca
150 HYDRODECK Jarosław Majkowski wykonanie pokrycia dachowego na 2 budynkach toalet na MOP-ach podwykonawca robót budowlanych
151 Rekma Sp. z o.o. wykonanie dylatacji EDM podwykonawca robót budowlanych
152 Usługi Transportowe Wykopy Ziemne Stanisław Szczęsny wynajem wywrtoki 8×8 usługodawca
153 Usługi Ogólnobudowlane i Teletechniczne oraz Handel Jarosław Traczewski wykonanie komór stalowych, zgrzanie rur, wciągnięcie rur, wykonanie przewiertów ( kanalizacja deszczowa i roboty melioracyjne) podwykonawca robót budowlanych
154 DRIAL WYNAJEM Sp. z o.o. wynajem sprzętu( piły, zagęszczarki, motopompa) usługodawca
155 Jakub Choromoński ROAD SUPPORT sprzątnie budowy usługodawca
156 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROWERK” Sp. z o.o. wykonanie siatek zabezpieczających przed upadkiem na obiektach podwykonawca robót budowlanych
157 Raszyński Tomasz, UNI – USŁUGI wynajem koparki usługodawca
158 Technologie Drogowe Sochacki Rafał Sochacki wynajem sprzętu budowlanego ( walce i równiarka) usługodawca

X – zakończenie współpracy