Aktualne zaawansowanie finansowe
Końcowa wartość Kontraktu z uwzględnieniem Poleceń Zmiany (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego netto (wraz z zaliczką) % zaawansowania
309 036 089,66 316 826 902,60 102,52%