Aktualne zaawansowanie finansowe
Końcowa wartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego netto (wraz z zaliczką) % zaawansowania
309 219 335,66 270 701 865,12 87,54%