Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze Gminnej nr 152063B i drodze gminnej nr 105695B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze Gminnej nr 152063B i drodze gminnej nr 105695B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu obie drogi gminne do celów budowy drogi ekspresowej S61