image

Węzeł „Śniadowo” w km 1+231,37 (w tym obiekt WS-1/S61/2)

Droga wojewódzka nr 677 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 1+231,37 i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Ostrów Mazowiecka, Śniadowo. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi wojewódzkiej na długości około 933 m. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 677 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB. Pod wiaduktem drogi ekspresowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.

klasa techniczna G
prędkość projektowa Vp 70 km/h
liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) 1
2 (w rejonie węzła)
szerokość pasów ruchu 3,5 m
4,5 m (w rejonie węzła)
szerokość opaski zewnętrznej nie dotyczy
szerokość pobocza gruntowego 1,50 m (wolne od przeszkód) lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska, słupów oświetleniowych
kategoria ruchu KR 4
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
skrajnia pionowa 4,6 m
5,0 m (w rejonie węzła)
szerokość ciągu pieszo – rowerowego 3,0 m
Łącznice
typ łącznic: 0
prędkość projektowa Vp 50 km/h
ilość pasów ruchu 1
szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0 m
szerokość korony min. 9,0 m
pobocza gruntowe 1,5 m (wolne od przeszkód) lub szersze, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska, słupów oświetleniowych
kategoria ruchu KR 5
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś