tydzień 36 – S61 – Pas technologiczny – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; wykonanie objazdu drogi powiatowej 1946B 27.08.2019

tydzień 35 – S-61 – km ok 4+050 – wykonanie drogi technologicznej w ciagu pasa technicznego; Węzeł Śniadowo prace porządkowe po wycince i rozbiórce Budynków obręb Gostery działka nr 26 03.09.2019; Wykonanie objazdu drogi powiatowej 1946B 27.08.2019
tydzień 34 – Koniec odcinka
tydzień 33 – S61-DP (WD10)