Rada Budowy nr 21.

W dniu 13.11.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 21.