Rada Budowy nr 18.

W dniu 06.08.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 18.