LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH PODWYKONAWCÓW

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

podwykonawca robót budowlanych
usługodawca
dostawca
dalszy podwykonawca robót budowlanych
dalszy usługodawca
dalszy dostawca

1 IVIA S.A. Prace projektowe usługodawca
2 ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski, Skałka Spółka jawna usługi projektowe branża inżynieryjna – przepusty kołowe i skrzynkowe dalszy usługodawca
3 Agro Trade Grzegorz Bujak usługi projektowe branża geologiczna dalszy usługodawca
4 Skóra Dariusz DS-Comm usługi projektowe branża teletechniczna dalszy usługodawca
5 Tomasz Kisielow usługi projektowe instalacji gazowej na gaz płynny dalszy usługodawca
6 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga usługi  projektowe w zakresie inwentaryzacji drzew do wycięcia i nasadzeń zieleni dalszy usługodawca
7 TELWAY Sp. z o.o. projekt koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem dalszy usługodawca
8 Justyna Schydlo usługi projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dalszy usługodawca
9 Studnicki Marcin Invest-Partner projekt tymczasowej organizacji ruchu dalszy usługodawca
10 Studnicki Marcin Invest-Partner analiza i prognoza ruchu dalszy usługodawca
11 Grupa Projektowa „MARWIT÷  Sp. z o.o usługi projektowe dla elementów architektury na MOPI oraz zagospodrowania terenów MOPII i MOPIII dalszy usługodawca
12 Firma Geodezyjno-Kartograficzna „Radian” s.c. projekt podziału nieruchomości, pomiar wysokościowy, zaktualizowana mapa do celów projetowych dalszy usługodawca
13 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. usługi projektowe branża elektryczna dalszy usługodawca
14 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi laboratoryjnej usługodawca
15 „eSCeSaper” Usługi Saperskie Szymon Ciećka usługi w zakresie rozpoznania i nadzoru saperskiego usługodawca
16 PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. dostawa prefabrykatów betonowych dostawca
17 „Geo Ekspres” Robert Dumka usługi w zakresie obsługi geodezyjnej usługodawca
18 Pracownia Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń nadzór archeologiczny usługodawca
19 Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Spółka Komandytowa nadzór przyrodniczy, tymczasowe wygrodzenia dla płazów, wygrodzenia drzew usługodawca
20 V2B POLAND Maciej Krajewski inwentaryzacja fotograficzna usługodawca
21 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. wdrożenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
22 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
23 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A w Kielcach dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
24 V-Projekt Rafał Sowa projekt stałej organizacji ruchu dalszy usługodawca
25 Betonmix Sp. z o.o. dostawa betonu konstrukcyjnego dostawca
26 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa kruszywa i piasku dostawca
27 TRANSTOM Tomasz Kęska wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów, rozbiórka budynków, przeniesienie obiektu kultu religijnego podwykonawca robót budowlanych
28 BUDPOL Sp. z o.o. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu cementowego podwykonawca robót budowlanych
29 F.H.U Transpol 2 Marcin Wójcik odhumusowanie, roboty ziemne, warstwa mrozoochronna, podbudowa zasadnicza i pomocnicza, nawierzchnia z mieszanki C90/3 podwykonawca robót budowlanych
30 „Łukow-Bud” Zdzisław Łukowski wykonanie zasypek mostowych podwykonawca robót budowlanych
31 PHU „Anna” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. J. roboty branżowe – przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia podwykonawca robót budowlanych
32 PHU „Anna” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. J. roboty branżowe – zasilanie obiektów i urządzeń podwykonawca robót budowlanych
33 ROLBUD Sp. z o.o. dostawa paliwa dostawca
34 Aarsleff Sp. z o.o. roboty palowe – posadowienie obiektów mosotowych podwykonawca robót budowlanych
35 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. dostawa spoiw drogowych – Gruntar Plus HRB 22,5 dostawca
36 PPUH „HALS” Halina Korzyńska przebudowa sieci teletechnicznych podwykonawca robót budowlanych
37 PPUH „HALS” Halina Korzyńska budowa kanału technologicznego i kabli światłowodowych podwykonawca robót budowlanych
39 HTI BP Sp. z o.o. dostawa przepustów żelbetowych dostawca
40 BOJKO-M Sp. z o.o. roboty ciesielskie WD-10, WS-11, WS-12, WS-13,                 MS-14 podwykonawca robót budowlanych
41 STACH-POL Sp. z o.o., Sp.k. roboty ciesielskie PZDS-6, WS-7, WS-8, WD-9 podwykonawca robót budowlanych
42 TG Alarm System Sp. z o.o. ochrona mienia usługodawca
43 Damian Nowak PHU NOWBUD roboty ciesielskie WS-1, MS-2, MS-3, WD-4, WS-5 podwykonawca robót budowlanych
45 Firma Usługowa „Drowex” Piotr Węgrowski montaż przepustów rurowych podwykonawca robót budowlanych