LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH PODWYKONAWCÓW

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

podwykonawca robót budowlanych
usługodawca
dostawca
dalszy podwykonawca robót budowlanych
dalszy usługodawca
dalszy dostawca

1 IVIA S.A. Prace projektowe usługodawca
2 ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski, Skałka Spółka jawna usługi projektowe branża inżynieryjna – przepusty kołowe i skrzynkowe dalszy usługodawca
3 Agro Trade Grzegorz Bujak usługi projektowe branża geologiczna dalszy usługodawca
4 Skóra Dariusz DS-Comm usługi projektowe branża teletechniczna dalszy usługodawca
5 Tomasz Kisielow usługi projektowe instalacji gazowej na gaz płynny dalszy usługodawca
6 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga usługi  projektowe w zakresie inwentaryzacji drzew do wycięcia i nasadzeń zieleni dalszy usługodawca
7 TELWAY Sp. z o.o. projekt koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem dalszy usługodawca
8 Justyna Schydlo usługi projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dalszy usługodawca
9 Studnicki Marcin Invest-Partner projekt tymczasowej organizacji ruchu dalszy usługodawca
10 Studnicki Marcin Invest-Partner analiza i prognoza ruchu dalszy usługodawca
11 Grupa Projektowa „MARWIT÷  Sp. z o.o usługi projektowe dla elementów architektury na MOPI oraz zagospodrowania terenów MOPII i MOPIII dalszy usługodawca
12 Firma Geodezyjno-Kartograficzna „Radian” s.c. projekt podziału nieruchomości, pomiar wysokościowy, zaktualizowana mapa do celów projetowych dalszy usługodawca
13 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. usługi projektowe branża elektryczna dalszy usługodawca
14 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi laboratoryjnej usługodawca
15 „eSCeSaper” Usługi Saperskie Szymon Ciećka usługi w zakresie rozpoznania i nadzoru saperskiego usługodawca
16 PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. dostawa prefabrykatów betonowych dostawca
17 „Geo Ekspres” Robert Dumka usługi w zakresie obsługi geodezyjnej usługodawca
18 Pracownia Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń nadzór archeologiczny usługodawca
19 Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Spółka Komandytowa nadzór przyrodniczy, tymczasowe wygrodzenia dla płazów, wygrodzenia drzew usługodawca
20 V2B POLAND Maciej Krajewski inwentaryzacja fotograficzna usługodawca
21 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. wdrożenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
22 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
23 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A w Kielcach dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
24 V-Projekt Rafał Sowa projekt stałej organizacji ruchu dalszy usługodawca
25 Betonmix Sp. z o.o. dostawa betonu konstrukcyjnego dostawca