PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S61 OSTRÓW MAZOWIECKA–SZCZUCZYN,

ODCINEK OD WĘZŁA ŚNIADOWO (Z WĘZŁEM)
DO WĘZŁA ŁOMŻA POŁUDNIE (BEZ WĘZŁA)