2021

– styczeń

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 1-7 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 07.01.2021
DROGI
Roboty ziemne
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 0,00 0% 16 675,00
Odwodnienie % 100,00 0,00% 0% 0,00%
Warstwy konstrukcyjne
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 0,00 0% 125 224,33
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 0,00 0% 200 526,70
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 0,00 0% 82 708,70
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 0,00 0% 119 530,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,00% 0%
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0% 0%
Ogrodzenie dróg 0% 0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 0% 0%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 0% 0%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 2,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 18,00 0,00 0,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 0,00 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 82,00 0,00 0% 82,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00