2019

– grudzień

CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień              20-26 XII 2019 Wykonana ilość tydzień                          20-26 XII 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 26.12.2019 Plan na tydzień  27XII 2019 – 02.01.2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty ziemne
S61
S61
S61
10+000-10+800
14+500-14+700
16+300-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3          941 838,51 9 800,00 ponad plan 335 438,90
S61
S61
S61
S61
1+070 – 1+160
7+700 – 8+180
8+280 – 8+500
14+800-15+560
Nasypy m3          997 971,71 12 100,00 ponad plan 393 550,00
S61 6+900-7+120 Wykonanie GWN m3          112 462,00 1 400,00 ponad plan 9 172,00
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3            38 253,39
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3            11 971,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3              1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg            44 029,00 11 007,25 ponad plan 33 021,75
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            41 183,00
Beton fundamentów m3                 514,80 128,7 ponad plan 386,1
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTY I PODPORY m3              2 710,20
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                 420,00 210,00 ponad plan 420,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb              5 677,43 18,00 ponad plan 138,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                 244,00 0,80 ponad plan 4,80
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb                 910,00 24,00 ponad plan 84,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień                   13-19 XII 2019 Wykonana ilość tydzień                                    13-19 XII 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 19.12.2019 Plan na  tydzień                      20-26 XII 2019
Nr pozycji Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
III ROBOTY
III.1 DROGI
III.1.1 Roboty Przygotowawcze
III.1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2,7% 2,7% 100% 32,1%
III.1.1.3 S61
S61
11+500-11+700
14+300-14+700
Zdjęcie warstwy humusu m2           955 153,20 3183,84 5700,00 179% 395063,24
III.1.2 Roboty ziemne
III.1.2.1 S61
S61
S61
S61
0+800-1+150
9+250-9+350
10+000-10+800
16+300-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3           941 838,51 2 780,85 25 950,00 933% 325 638,90
S61
S61
S61
S61
S61
0+800-1+160
1+300-1+400
7+730-9+070
13+500-13+680
14+900-15+200
Nasypy m3           997 971,71 3 589,90 34 550,00 962% 381 450,00
III.1.2.4 S61
S61
3+500-3+680
6+530-6+760
Wykonanie GWN m3           112 462,00 3 589,90 4 100,00 114% 7 772,00
III.1.3 Wzmocnienia
III.1.3.1 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2               9 173,00 886,72 0,00 0% 9 173,00
III.1.3.5 Podłoże pod nasyp m2           248 817,71 4 961,17 0,00 0% 253 778,88
III.1.4 Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi m
PD-03/DW677 0+585 Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 22,00 ponad plan 167,20
III.2 MOSTY I PRZEPUSTY
III.2.2 OBIEKT MS-2
III.2.2.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3               1 190,40
III.2.2.2.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg           109 199,00 18 199,83 0,00 0% 109 199,00
III.2.2.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             37 238,00 6 206,33 6 206,33 100% 17 692,66
III.2.2.2.3 Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  405,80 67,63 54,00 80% 405,80
III.2.2.2.8 Beton podpor srodkowych C35/45 m3                    87,40 14,57 0,00 0% 0,00
III.2.3 OBIEKT MS-3
III.2.3.2 FUNDAMENTY I PODPORY                  389,00
III.2.3.2.3 Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  156,00 78,00 ponad plan 156,00
III.2.4 OBIEKT WD-4
III.2.4.2 FUNDAMENTY I PODPORY                  484,00
III.2.4.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  137,80 22,97 65,80 286% 137,80
III.2.5 OBIEKT WS-5
III.2.5.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3                  740,30
III.2.5.2.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             31 512,00 10 504,00 5 200,00 50% 5 200,00
III.2.5.2.3 Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  347,10 115,70 0,00 0% 0,00
III.2.5.2.9 Beton klasy < C12/15 m3                    69,40 16,19 0,00 0% 20,00
III.2.6 OBIEKT PZD-6
III.2.6.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3                  435,20
III.2.6.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               4 232,00 1 410,67 705,33 50% 4 232,00
III.2.6.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  161,00 53,67 41,00 76% 161,00
III.2.7 OBIEKT WS-7
III.2.7.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3               1 168,10
III.2.7.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             41 183,00 6863,83 13728,17 200% 20 592,00
III.2.7.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  554,70 92,45 127 137% 127,00
III.2.8 OBIEKT WS-8
III.2.8.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3               2 710,20
III.2.8.2.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg           134 451,00 11 204,25 21 062,56 188% 134 451,00
III.2.8.2.3 Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  868,00 72,33 358,00 495% 868,00
III.2.8.2.4 Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                  420,00 35,00 210,00 600% 210,00
III.2.8.2.9 Beton klasy < C12/15 m3                  161,40 21,52 0,00 0% 110,00
III.2.9 OBIEKT WD-9
III.2.9.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3                  417,80
III.2.9.2.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             21 214,00 6 364,20 ponad plan 21 214,00
III.2.9.2.3 Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  163,00 43,00 ponad plan 163,00
III.2.9.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  114,90 19,15 0,00 0% 0,00
III.2.9.2.7 Beton podpor srodkowych C30/37 m3                    22,00 3,67 0,00 0% 0,00
III.2.10 OBIEKT WD-10
III.2.10.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3                  499,70
III.2.10.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             12 064,00 2 010,67 2 000,00 99% 4 010,67
III.2.10.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  123,50 20,58 0,00 0% 0,00
III.2.10.2.8 Beton podpor srodkowych C35/45 m3                    12,70 2,12 12,70 599% 12,70
III.2.11 OBIEKT WS-11
III.2.11.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3             13 853,52
III.2.11.1.6 Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3               1 036,60 200,00 ponad plan 200,00
III.2.11.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3                  965,70
III.2.11.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             36 258,00 6 043,00 0,00 0% 4 064,50
III.2.11.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  428,10 71,35 0,00 0% 71,35
III.2.12 OBIEKT WS-12
III.2.12.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             22 466,00 1 872,17 0,00 0% 22 466,00
III.2.12.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                  403,50 33,63 0,00 0% 0,00
III.2.14 OBIEKT MS-14
III.2.14.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3               5 872,54 200,71 0,00 0% 351,24
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             50 633,00 4 219,42 43 780,58 1038% 48 000,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                  326,00 27,17 285,50 1051% 326,00
Beton klasy < C12/15 m3                    81,80 10,91 0,00 0% 14,00
III.2.15 Przepusty skrzynkowe
III.2.15.1 P1 kpl                      1,00 26,67% 1,00% 3,75% 5,00%
III.2.15.2 P6 kpl                      1,00 1,00% ponad plan 26,00%
III.2.15.3 P7 kpl                      1,00 1,00% ponad plan 33,00%
III.3 ROBOTY BRANŻOWE
III.3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
III.3.1.1 Kanaly
III.3.1.1.1 montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb               6 051,00 60,00 73,00 122% 73,00
III.3.1.1.3 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb               5 677,43 60,00 120,00 200% 120,00
III.3.1.1.5 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb               1 485,00 60,00 60,00 100% 60,00
III.3.1.2 Wpusty
III.3.1.2.1 montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl                  524,00 3,20 0,00 0% 0,00
III.3.1.3 Studnie
III.3.1.3.3 montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                  244,00 2,40 4,00 167% 4,00
III.3.2 Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2             38 215,90 1 000,00 1 000,00 100% 5 040,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2             14 187,54 500,00 500,00 100% 2 857,00
Wykop na odwóz m3             73 413,43 1 000,00 1 000,00 100% 38 000,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2             22 841,45 1 500,00 1 500,00 100% 7 850,00
III.3.5 Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
III.3.5.1 Kanały
III.3.5.1.2 Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb                  910,00 120,00 60,00 50% 60,00
III.3.5.1.4 Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200 x 11,9 mm mb                  184,00 29,50 29,50 100% 89,50
III.3.8 Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                  153,00 3,00 10,00 333% 38,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb             14 404,00 450,00 500,00 111% 3 097,29
III.3.9 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
III.3.9.9 Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl                      1,00 0,10 0,10 100% 1,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na  tydzień  06-12 XII 2019 Wykonana ilość tydzień                              06-12 XII 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 12.12.2019 Plan na tydzień                    13-19 XII 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2,7% 2,7% 100% 29,4% 2,7%
S61 8+350-8+540 Zdjęcie warstwy humusu m2             955 153,20 3183,84 8000,00 251% 389363,24 3183,84
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
1+850-1+950
5+250-5+350
10+000-10+800
11+600-12+100
16+300-17+000
MOP
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3             941 838,51 2 780,85 30 500,00 1097% 299 688,90 2 780,85
S61
S61
S61
S61
S61
0+800-1+150
6+550-6+760
7+900-8+150
13+500-13+680
13+800-14+100
MOP
Nasypy m3             997 971,71 3 589,90 37 600,00 1047% 346 900,00 3 589,90
S61 7+460-7+560 Wykonanie GWN m3             112 462,00 3 589,90 3 000,00 84% 3 672,00 3 589,90
Wzmocnienia
Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2                 9 173,00 886,72 9 173,00 886,72
S61 8+200-8+540 Podłoże pod nasyp m2             248 817,71 4 961,17 4 961,17 100% 253 778,88 4 961,17
Odwodnienie 0,33% 0,33%
Przepusty
Przepusty żelbetowe
PD-04/S61 8+085 Przepusty rurowe fi 1500 m 166,00 48,00 134,00
Przepusty PP/PEHD – drogi m
PD-01/DW677 0+390 Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 26,00 145,20
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY m3                 1 162,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                    518,00 128,00 ponad plan 518,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY m3                 1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             109 199,00 18 199,83 109 199,00 18 199,83
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               37 238,00 6 206,33 5280 85% 11 486,33 6 206,33
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                    405,80 67,63 141,80 210% 351,80 67,63
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                      87,40 14,57 0,00 0% 0,00 14,57
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTY I PODPORY                    389,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                    156,00 78,00 ponad plan 78,00
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTY I PODPORY                    484,00
Beton przyczolkow C30/37 m3                    137,80 22,97 0,00 0% 72,00 22,97
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                      17,70 2,95 0,00 0% 17,70 2,95
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3               12 648,94
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                 1 849,60 200,00 ponad plan 400,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    740,30
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg               31 512,00 10 504,00 0,00 0% 0,00 10 504,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                    347,10 115,70 0,00 0% 0,00 115,70
Beton klasy < C12/15 m3                      69,40 16,19 20,00 124% 20,00 16,19
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                 4 232,00 1 410,67 0,00 0% 3 526,67 1 410,67
Beton przyczolkow C30/37 m3                    161,00 53,67 39,50 74% 120,00 53,67
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTY I PODPORY m3                 1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               41 183,00 6863,83 0,00 0% 6863,83 6863,83
Beton przyczolkow C30/37 m3                    554,70 92,45 0 0% 0 92,45
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTY I PODPORY m3                 2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             134 451,00 11 204,25 46 162,94 412% 113 388,44 11 204,25
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                    868,00 72,33 330,00 456% 510,00 72,33
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                    420,00 35,00 0,00 0% 0,00 35,00
Beton klasy < C12/15 m3                    161,40 21,52 0,00 0% 161,40 21,52
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg               21 214,00 4 242,80 ponad plan 14 849,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               13 672,00 2 278,67 0,00 0% 2 278,67 2 278,67
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                    163,00 35,00 ponad plan 120,00
Beton przyczolkow C30/37 m3                    114,90 19,15 0,00 0% 0,00 19,15
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                      22,00 3,67 0,00 0% 0,00 3,67
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               12 064,00 2 010,67 2 010,67 100% 2 010,67 2 010,67
Beton przyczolkow C30/37 m3                    123,50 20,58 0,00 0% 0,00 20,58
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                      12,70 2,12 0,00 0% 0,00 2,12
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               36 258,00 6 043,00 0,00 0% 4 064,50 6 043,00
Beton przyczolkow C30/37 m3                    428,10 71,35 0,00 0% 71,35 71,35
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               22 466,00 1 872,17 0,00 0% 22 466,00 1 872,17
Beton przyczolkow C30/37 m3                    403,50 33,63 0,00 0% 0,00 33,63
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               29 301,00 200,00 ponad plan 29 301,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                 5 872,54 200,71 0,00 0% 351,24 200,71
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg               50 633,00 4 219,42 4 219,42 100% 4 219,42 4 219,42
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                    326,00 27,17 40,50 149% 40,50 27,17
Beton klasy < C12/15 m3                      81,80 10,91 14,00 128% 14,00 10,91
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                        1,00 26,67% 2% 7,50% 4,00% 26,67%
P6 kpl                        1,00 5% ponad plan 25%
P7 kpl                        1,00 5% ponad plan 32%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb                 6 051,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb                 5 677,43 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb                 1 485,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb                    699,00 16,00 ponad plan 309,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb                    271,00 50,00 18,00 36% 258,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb                    114,10 12,00 12,00 100% 70,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl                    524,00 3,20
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                    244,00 2,40
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                      11,00 0,80 0,00 0% 0,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                      24,00 0,80 1,60 200% 10,40
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                      11,00 0,80 ponad plan 10,40
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2               38 215,90 1 000,00 900,00 90% 4 040,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2               14 187,54 500,00 600,00 120% 2 357,00 500,00
Wykop na odwóz m3               73 413,43 1 000,00 1 000,00 100% 37 000,00 1 000,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2               22 841,45 1 500,00 1 500,00 100% 6 350,00 1 500,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb                    910,00 120,00
Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200 x 11,9 mm mb                    184,00 29,50
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 2 1,00 0,00 0%
Kolizja Nr 3 1,00 0,00 0%
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                    153,00 3,00 4,00 133% 28,00 3,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb               14 404,00 450,00 500,00 111% 2 597,29 450,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl                        1,00 0,90 0,10
Kolizja EnN 02 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-456 Jakać Borki w km 7+260 – 7+360 kpl                  1,00 0,10 0,10 100% 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Kolizja EnN 03 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-451 Konopki Młode w km 13+700 – 13+800 kpl 0,10 0,10 100% 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00 1,00 100% 1,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień    29XI – 05 XII 2019 Wykonana ilość tydzień                       29XI – 05XII 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 05.12.2019 Plan na  tydzień  06-12 XII 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2,7% 2,7% 100,0% 26,7% 2,7%
ZB24 Zdjęcie warstwy humusu m2      955 153,20              3 183,84 1500,00 47% 381363,24 3183,84
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
5+250-5+350
8+700-9+000
10+500-10+800
16+000-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3      941 838,51              2 780,85 23 200,00 834% 269 188,90 2 780,85
S61
S61
S61
S61
S61
S61
1+00-1+150
1+820-2+120
6+550-7+100
7+900-8+150
8+700-9+000
14+900-15+220
Nasypy m3      997 971,71              3 589,90 24 700,00 688% 309 300,00 3 589,90
S61 3+500 Wykonanie GWN m3      112 462,00              3 589,90 672,00 19% 672,00 3 589,90
Wzmocnienia
Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2          9 173,00                 886,72 9 173,00 886,72
S61 15+900-16+080 Wymiana gruntu m3        17 868,00 2 497,00 ponad plan 17 868,00
Stabilizacja w podstawie nasypu m2        25 000,00 27 094,00
Podłoże pod nasyp m2      248 817,71              4 961,17 248 817,71 4 961,17
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 162,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             518,00 27,40 ponad plan 390,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg      109 199,00            18 199,83 109 199,00 18 199,83
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        37 238,00              6 206,33 6 206,33 100% 6 206,33 6 206,33
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             405,80                   67,63 210,00 310% 210,00 67,63
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             334,00 153,00 ponad plan 320,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               87,40                   14,57 0,00 0% 0,00 14,57
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTY I PODPORY             389,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             156,00                 156,00 0,00 0,00 0,00
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          3 921,57
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3          1 219,68 600,00 ponad plan 600,00
FUNDAMENTY I PODPORY             484,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             137,80                   22,97 72,00 313% 72,00 22,97
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               17,70                     2,95 0,00 17,70 2,95
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             919,50 100,00 ponad plan 100,00
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3        12 648,94
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3          1 849,60 200,00 ponad plan 200,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3             740,30
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        31 512,00            10 504,00 0,00 0% 10 504,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             347,10                 115,70 0,00 0% 115,70
Beton klasy < C12/15 m3               69,40                   16,19 0,00 0% 16,19
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTY I PODPORY m3             435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg          4 232,00              1 410,67 1 410,67 100% 3 526,67 1 410,67
Beton przyczolkow C30/37 m3             161,00                   53,67 0,00 0% 80,50 53,67
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             988,16 150,00 ponad plan 150,00
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        41 183,00              6 863,83 6863,83 100% 6863,83 6863,83
Beton przyczolkow C30/37 m3             554,70                   92,45 0 0% 0 92,45
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTY I PODPORY m3          2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg      134 451,00            11 204,25 50 419,13 450% 67 225,50 11 204,25
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             868,00                   72,33 180,00 249% 180,00 72,33
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             420,00                   35,00 0,00 0% 0,00 35,00
Beton klasy < C12/15 m3             161,40                   21,52 0,00 161,40 21,52
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTY I PODPORY m3             417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        21 214,00 5 303,50 ponad plan 10 607,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        13 672,00              2 278,67 2 278,67 100% 2 278,67 2 278,67
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             163,00 85,00 85,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             114,90                   19,15 0,00 0% 0,00 19,15
Beton podpor srodkowych C30/37 m3               22,00                     3,67 0,00 0% 0,00 3,67
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          5 904,12
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3             762,43 762,43 ponad plan 762,43
FUNDAMENTY I PODPORY m3             499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        12 064,00              2 010,67 0,00 0% 0,00 2 010,67
Beton przyczolkow C30/37 m3             123,50                   20,58 0,00 0% 0,00 20,58
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               12,70                     2,12 0,00 2,12
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY m3             965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        38 782,00 4 866,43 38 782,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        36 258,00              6 043,00 4 064,50 6 043,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             423,50 137,42 423,50
Beton przyczolkow C30/37 m3             428,10                   71,35 71,35 100% 71,35 71,35
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3             895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        22 466,00              1 872,17 1 872,17 100% 23 838,17 1 872,17
Beton przyczolkow C30/37 m3             403,50                   33,63 0,00 0% 0,00 33,63
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3             782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        29 301,00 800,00 ponad plan 29 101,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             312,60 90,50 ponad plan 235,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          5 872,54                 200,71 200,71 100% 351,24 200,71
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        50 633,00              4 219,42 0,00 0% 0,00 4 219,42
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             326,00                   27,17 0,00 0% 0,00 27,17
Beton klasy < C12/15 m3               81,80                   10,91 0,00 0% 0,00 10,91
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                 1,00 26,67% 2% 7,50% 2,00% 26,67%
P6 kpl                 1,00 5% ponad plan
P7 kpl                 1,00 5% ponad plan 27%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb             727,00                   50,00 50,00 100% 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb             271,00 240,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb             114,10 58,00 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb               68,00                   12,00 12,00 100% 30,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               11,00 0,80 0,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               24,00                     0,80 0,80 100% 8,80 0,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               11,00                     0,80 0,80 100% 9,60
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2        38 215,90                 500,00 600,00 120% 3 140,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2        14 187,54                 500,00 500,00 100% 1 757,00 500,00
Wykop na odwóz m3            12 000,00 12 000,00 100% 36 000,00 1 000,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2        22 841,45              1 000,00 1 100,00 110% 4 850,00 1 500,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Kolizja W2 kpl                 1,00                     0,10 0,10 100% 1,00
Kolizja W7 kpl                 1,00                     0,10 0,10 100% 1,00
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 2 0,00 1,00
Kolizja Nr 3 0,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.             153,00                     4,00 5,00 125% 24,00 3,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb          3 149,00 50,00 ponad plan 535,33
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb        14 404,00                 450,00 450,00 100% 2 097,29 450,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 0,00
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667 kpl 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 0,00
Kolizja stacji transformatorowej 15/0,4 kV kpl 0,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 0,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 0,00
Kolizja ESN 04 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) w km 4+000 – 4+020 kpl                     0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00                     0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00                     1,00 1,00
Kolizja ESN 05 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Szabły Młode 2-471 w km 3+920 – 4+020 i 0+040 – 0+060 kierunek DP1952B kpl                     0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00                     0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00                     1,00 1,00
Kolizja ESN 06 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Jakać Borki 2-456 w km 6+880 – 6+920 kpl                     0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00                     0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00                     1,00 1,00
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00                     0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 0,00
Kolizja ESN 10 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. 2-913 Żebry Kolonia w km 13+300 – 13+380 kpl                     0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00                     0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00                     1,00 1,00 1,00
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl                 1,00 0,90
Roboty zasadnicze kpl           1,00              0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl           1,00 0,00
Kolizja EnN 02 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-456 Jakać Borki w km 7+260 – 7+360 kpl 0,90 0,10
Roboty zasadnicze kpl           1,00              0,10 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl           1,00 0,00 1,00
Kolizja EnN 03 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-451 Konopki Młode w km 13+700 – 13+800 kpl 0,90 0,10
Roboty zasadnicze kpl           1,00              0,10 1,00 0,00
Odbiory / przepięcia etc kpl           1,00 0,00 1,00
Rezerwowe rury GDDKiA kpl
Ułożenie rury RHDPEp 160/9,1mm kpl       530,50 436,89
Zasilanie obiektów i urzadzen
Rura ochronna RHDPEp 125mm  m     1 063,00          200,00 60,00 0,30 473,00

– listopad

CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień 22-28 XI 2019r. Wykonana ilość tydzień 22-28 XI 2019r. Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 28.11.2019r. Plan na tydzień   29 XI – 5 XII 2019r.
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2% 2% 100% 24% 2,7%
DD1
S61
S61
ZB25B
ZB29A
ZB27A
0+000-0+100
7+900-8+020
16+780-17+000


Zdjęcie warstwy humusu m2      955 153,20 6384,00 25000 392% 379863,24 3183,84
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
5+200-5+350
6+400-6+450
11+700-12+100
10+500-10+800
16+000-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3      941 838,51 16 774,87 31 450,00 187% 245 988,90 2 780,85
S61
S61
S61
S61
S61
0+100-0+300
1+280-1+450
1+900-2+100
12+100-12+480
13+550-13+780
14+900-15+060
Nasypy m3      997 971,71 19 201,99 52 900,00 275% 284 600,00 3 589,90
Wykonanie GWN m3      112 462,00 3 589,90
Wzmocnienia
S61 15+560-MS-14 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2          9 173,00 1 054,90 3 085,00 292% 9 173,00 886,72
S61 15+910-16+062 Wymiana gruntu m3        17 868,00 999,25 1 000,00 100% 15 371,00
S61
S61
0+000-0+260
7+950-8+200
Podłoże pod nasyp m2      248 817,71 12 441,75 22 563,62 181% 248 817,71 4 961,17
Odwodnienie 0,5% 0,33%
Przepusty
Przepusty żelbetowe
L03P
L02P
0+150
0+120
Przepusty rurowe fi 800 m 80,50 49,00 ponad plan 49,00
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR4
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2        55 250,89 1 381,27 0,00 0% 33 576,75
 KR1 (drogi w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20 cm
drogi w kruszywie
m2          6 199,46 154,99 0,00 0% 6 194,08
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 162,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        56 173,00 16 666,67 24 183,75 145% 42 129,75
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             518,00 172,67 263,60 153% 362,60
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg      109 199,00 17 062,34 109 199,00 18 199,83
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        37 238,00 6 206,33
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             405,80 67,63 0,00 0% 0,00 67,63
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             334,00 167,00 ponad plan 167,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               87,40 14,57
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          2 423,55 241,00 0,00 0% 760,00
FUNDAMENTY I PODPORY             389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        17 008,00 2 126,00 17 008,00 800% 17 008,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             156,00 52,00 0,00 0%
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTY I PODPORY             484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        14 298,00 3 574,50 2 859,60 80% 14 298,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             137,80 22,97
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               17,70 2,95
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTY I PODPORY m3             740,30
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        31 512,00 10 504,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             347,10 115,70
Beton klasy < C12/15 m3               69,40 16,19
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTY I PODPORY m3             435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        25 515,00 6 378,75
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg          4 232,00 0,00 2 116,00 1 410,67
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             223,00 67,50 376,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             161,00 28,50 ponad plan 80,50 53,67
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        44 029,00 14 676,33 0,00 0% 22 014,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        41 183,00 6863,83
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             514,80                       51,40  ponad plan                257,40
Beton przyczolkow C30/37 m3             554,70 92,45
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTY I PODPORY m3          2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg      134 451,00 8 403,19 16 806,38 200% 16 806,38 11 204,25
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             868,00 54,25 0,00 0% 72,33
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             420,00 26,25 0,00 0% 35,00
Beton klasy < C12/15 m3             161,40 61,40 ponad plan 161,40 21,52
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTY I PODPORY m3             417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        21 214,00 5 303,50 0,00 0% 5 303,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        13 672,00 2 278,67
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             163,00 40,75 0,00 0%
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3               59,50 14,86 0,00 0%
Beton przyczolkow C30/37 m3             114,90 19,15
Beton podpor srodkowych C30/37 m3               22,00 3,67
Beton klasy < C12/15 m3               36,60 4,52 ponad plan 36,60
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTY I PODPORY m3             499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        21 244,00 2 655,50 0,00 0% 21 244,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        12 064,00 2 010,67
Beton przyczolkow C30/37 m3             123,50 20,58
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               12,70 2,12
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             777,31 155,46 ponad plan 777,31
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY m3             965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        38 782,00 2 000,00 25 915,57
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        36 258,00 9 064,50 1 000,00 6 043,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             423,50 70,58 70,58
Beton przyczolkow C30/37 m3             428,10 71,35
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3             895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        22 466,00 500,00 ponad plan 21 966,00 1 872,17
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             447,50 37,29 58,13 170,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             403,50 33,63
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                 1,00 0,25 0,41 164% 0,66
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          5 872,54 150,53 0,00 0% 0,00 200,71
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        50 633,00 4 219,42
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             326,00 27,17
Beton klasy < C12/15 m3               81,80 10,91
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                 1,00 26,67%
P6 kpl                 1,00 15% ponad plan
P7 kpl                 1,00 20% 15% 75% 22%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb          6 051,00 40,00 0,00 0% 0,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb          5 677,43 100,00 0,00 0,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb          1 485,00 100,00 0,00 0% 0,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb             727,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb             699,00 50,00 0%
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb             271,00 0,00 240,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb             257,00 40,00 ponad plan 40,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb             114,10 40,00 ponad plan 58,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb               68,00 18,00 12,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl             524,00 3,20 0,00 0%
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl             244,00 2,40 0,00 0%
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl               35,00 0,80 ponad plan 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               11,00 0,80 ponad plan 0,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               24,00 1,60 0,00 0% 8,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m kpl                 5,00 0,80 ponad plan 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               11,00 1,60 0,00 0% 8,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m kpl                 4,00 3,20 ponad plan 3,20
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2        38 215,90 500,00 1 240,00 248% 2 540,00 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2        14 187,54 500,00 1 057,00 211% 1 257,00 500,00
Wykop na odkład m3        62 408,53 150,00 0,00 0% 400,00
Wykop na odwóz m3 24 000,00 ponad plan 24 000,00 12 000,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2        22 841,45 1 000,00 2 250,00 225% 3 750,00 1 000,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Kolizja W2 kpl                 1,00 0,50 0,40 80% 0,90 0,10
Kolizja W5 kpl                 1,00 0,20 ponad plan 1,00
Kolizja W7 kpl                 1,00 0,10
Kolizja W10 kpl                 1,00 0,10 1,00
Kolizja W12 0,10 1,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                 2,00 0,10
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200 x 11,9 mm mb             184,00 120,00 0,00 0% 60,00
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 2 1,00 0,00 0% 0,00
Kolizja Nr 3 1,00 0,00 0% 0,00
Kolizja Nr 7 0,80 1,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.               33,00 3 ponad plan 3
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.             153,00 2,00 2,00 100% 19,00 4,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb          3 149,00 20,33 ponad plan 485,33
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb             918,00 178,00 ponad plan 178,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb        14 404,00 200,00 153,29 77% 1 647,29 450,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja ESN 04 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) w km 4+000 – 4+020 kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 0,10
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 1,00
Kolizja ESN 05 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Szabły Młode 2-471 w km 3+920 – 4+020 i 0+040 – 0+060 kierunek DP1952B kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 0,10
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 1,00
Kolizja ESN 06 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Jakać Borki 2-456 w km 6+880 – 6+920 kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 0,10
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 1,00
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 0,10
Kolizja ESN 10 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. 2-913 Żebry Kolonia w km 13+300 – 13+380 kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00 0,10
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00 1,00
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl                 1,00
Roboty zasadnicze kpl           1,00 0,10
Kolizja EnN 02 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-456 Jakać Borki w km 7+260 – 7+360 kpl
Roboty zasadnicze kpl           1,00 0,10
Kolizja EnN 03 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-451 Konopki Młode w km 13+700 – 13+800 kpl
Roboty zasadnicze kpl           1,00 0,10
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 1, 1/1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17) kpl                 1,00 0,40 0,00 0% 0,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10) kpl                 1,00 0,40 0,00 0% 0,00
Ułożenie rury RHDPEp 160/9,1mm kpl       530,50 189,89 ponad plan 489,89
Zasilanie obiektów i urzadzen
Rura ochronna RHDPEp 125mm  m     1 063,00 200,00 ponad plan 413,00 200,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień            15-21 XI 2019 Wykonana ilość tydzień                    15-21 XI 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 21.11.2019 Plan na tydzień  22-28 XI 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2% 2% 100% 22% 2%
ZB22
S61
S61
0+220
8+020-8+100
11+600-11+700
Zdjęcie warstwy humusu m2       955 153,20       6 384,00    14 400,00 226%     354 863,24 6384,00
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
DD16
DD17
ZB 29B
5+150-5+500
12+100-12+480
14+900-15+000
16+000-17+000
0+800-0+903
0+000-0+050
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3       941 838,51 16 774,87 40 350,00 241% 214 538,90 16 774,87
S61
S61
S61
S61
S61
S61
1+850-2+115
2+230-2+420
3+380-3+680
6+600-6+760
6+900-7+000
13+800-14+100
Nasypy m3       997 971,71 19 201,99 43 350,00 226% 231 700,00 0,00
Wzmocnienia
S61 15+560-MS-14 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2           9 173,00 1 054,90 1 597,00 151% 6 088,00 1 054,90
Wymiana gruntu m3         17 868,00 999,25 0,00 0% 14 371,00 999,25
Stabilizacja w podstawie nasypu m2         25 000,00 1 250,00 0,00 0% 15 400,00 1 250,00
S61
S61
0+000-0+310
1+807-1+850
Wzmocnienie powierzchniowe (dogęszczenie, doziarnienie, półmaterac, ulepszenie – wg projektu wzmocnień) m2       955 153,20 12 441,75 12 441,75 100% 226 254,09 12 441,75
Odwodnienie 0,5% 0,5%
Przepusty
PD-01/S61 0+105,42 Przepusty rurowe fi 800 m 126,01 12,00 44,50
Warstwy konstrukcyjne
KR1 – W-wa mrozoochronna 30 cm (sierpień 2019) m2           3 749,78
Podbudowa zasadnicza z gruntu ulepszonego spoiwem lub wapnem, gr. 20-30 cm
PT (stab), dojazdy/zjazdy do zbiorników w stab odchodzące od PT w stab.
m2         85 375,26 13 599,55
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
 KR6 – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 – 22 cm dojazdy do obiektów m2         35 050,92
 KR5 – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 – 22 cm ronda m2           1 658,76
 KR4 – podubowa z mieszanki niezwiązanej C 90/3 – 20cm DW677 m2           6 730,71
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2         55 250,89 1 381,27 792,81 57% 33 576,75 1 381,27
 KR1 (drogi w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20 cm
drogi w kruszywie
m2           6 199,46 154,99 0,00 0% 6 194,08 154,99
 Pas technologiczny z mieszanki niezwiązanej (C 50/30 – 10cm nie ma kruszywa)realnie warstwa technologiczna z gruntu ulepszonego PT w śladzie dróg tech. m2         15 904,60
 Zjazdy i zjazd awaryjny (zjazdy bitumiczne) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22cm m2           7 492,92
 Zjazdy (zjazdy w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20cm m2              808,78
 DW677 CPR – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50 /30 – 15cm CPR m2           1 488,40
 DW677 chodniki podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 10cm chodniki m2           1 302,40
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY m3           1 162,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         56 173,00 16 666,67 17 946,00 108% 17 946,00 16 666,67
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         38 509,00
Beton fundamentów m3              518,00
Beton podpór m3              644,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              518,00 172,67 99,00 57% 99,00 172,67
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                     –
Beton przyczolkow C30/37 m3              520,00
Beton skrzydel C30/37 m3              124,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                76,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 785,13
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY I PODPORY m3           1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg       109 199,00 17 062,34 25 456,00 149% 17 062,34 17 062,34
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         37 238,00
Beton fundamentów m3              739,80
Beton podpór m3              450,60
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              405,80 67,63 0,00 0% 0,00 67,63
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3              334,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              304,20
Beton skrzydel C30/37 m3                59,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                87,40
Beton klasy < C12/15 m3                98,15
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 803,86
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl                  1,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3           2 423,55 241,00 360,00 149% 760,00 241,00
Próbne obciążenie pala m
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3              964,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3              463,65
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3              103,60
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3              892,30
FUNDAMENTY I PODPORY              389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         17 008,00 2 126,00 0,00 0% 0,00 2 126,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         21 285,00
Beton fundamentów m3              156,00
Beton podpór m3              233,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              156,00 52,00 0,00 0% 52,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                     –
Beton przyczolkow C30/37 m3              204,00
Beton skrzydel C30/37 m3                29,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                43,16 20,00 ponad plan 20,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              575,40
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           3 921,57
FUNDAMENTY I PODPORY              484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         25 197,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         14 298,00 3 574,50 0,00 0,00 11 438,40 3 574,50
Beton fundamentów m3              259,50
Beton podpór m3              224,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              194,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                65,50
Beton przyczolkow C30/37 m3              137,80
Beton skrzydel C30/37 m3                69,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                17,70 9,20 ponad plan 17,70
Beton klasy < C12/15 m3                43,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              919,50 105,00 ponad plan 105,00
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         12 648,94
Posadowienie pośrednie m                     –
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3           6 324,47
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3           1 849,60 616,53 0,00 0,00 0,00 616,53
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3           1 689,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3              382,12
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3           1 713,25
Wymiana gruntów m3              690,00 460,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3              740,30
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           5 855,44
FUNDAMENTY I PODPORY m3              435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         25 515,00 6 378,75 0,00 25 515,00 6 378,75
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg           4 232,00 0,00 2 116,00
Beton fundamentów m3              223,00
Beton podpór m3              212,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              223,00 67,50 55,00 81% 376,00 67,50
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                     –
Beton przyczolkow C30/37 m3              161,00 52,00 ponad plan 52,00
Beton skrzydel C30/37 m3                51,20
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                51,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              988,16 122,00 122,00
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         11 971,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3           1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         44 029,00 14 676,33 6 714,50 46% 22 014,50 14 676,33
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         41 183,00 10 295,75 ponad plan 10 295,75
Beton fundamentów m3              514,80
Beton podpór m3              653,30
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              514,80
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3              554,70
Beton skrzydel C30/37 m3                98,60
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                88,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 781,91
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY I PODPORY m3           2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg       134 451,00 8 403,19 0,00 0% 8 403,19
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       105 158,00
Beton fundamentów m3           1 288,00
Beton podpór m3           1 422,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              868,00 54,25 0,00 0% 54,25
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3              420,00 26,25 0,00 0% 26,25
Beton przyczolkow C30/37 m3           1 047,00
Beton skrzydel C30/37 m3              191,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3              184,20
Beton klasy < C12/15 m3              161,40 100,00 ponad plan
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           3 420,80
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           6 927,14
FUNDAMENTY I PODPORY m3              417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         21 214,00 5 303,50 5 303,50 100% 5 303,50 5 303,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         13 672,00
Beton fundamentów m3              222,50
Beton podpór m3              195,30
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              163,00 40,75 0,00 0% 40,75
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                59,50 14,88 0,00 0% 14,86
Beton przyczolkow C30/37 m3              114,90
Beton skrzydel C30/37 m3                58,40
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                22,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                36,60
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              763,50
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           5 904,12
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3           2 952,06
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3           1 008,90 1 008,90
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3              762,43
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3              720,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3              460,23
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3
FUNDAMENTY I PODPORY m3              499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         21 244,00 2 655,50 0,00 0% 21 244,00 2 655,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         12 064,00
Beton fundamentów m3              291,50
Beton podpór m3              208,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              236,00 236,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                55,50
Beton przyczolkow C30/37 m3              123,50
Beton skrzydel C30/37 m3                72,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                12,70
Beton klasy < C12/15 m3                41,70 35,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              777,31 621,85 ponad plan 621,85
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         13 853,52
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3           6 926,76
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3           1 122,80 1 122,80
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3           1 043,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3           2 181,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3              622,61
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3           1 036,60
Wymiana gruntu pod fundamentem m3              919,35 91,93 ponad plan 919,35
FUNDAMENTY I PODPORY m3              965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         38 782,00 6 463,67 6 463,67 100% 23 915,57
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         36 258,00 9 064,50 4 064,50 45% 0,00 9 064,50
Beton fundamentów m3              423,50
Beton podpór m3              542,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              423,50 70,58 35,50 0% 215,50 70,58
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3              428,10
Beton skrzydel C30/37 m3              114,10
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                76,60
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 615,60
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           5 052,62
FUNDAMENTY I PODPORY m3              895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         47 694,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         22 466,00 11 356,30 ponad plan 21 466,00
Beton fundamentów m3              447,50
Beton podpór m3              448,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              447,50 37,29 0,00 0,00 111,88 37,29
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3              403,50
Beton skrzydel C30/37 m3                44,70
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                72,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 594,44
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           8 444,80
FUNDAMENTY I PODPORY m3              782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         39 598,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         29 301,00
Beton fundamentów m3              400,00
Beton podpór m3              382,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              400,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3              312,60 79,50 ponad plan 144,50
Beton skrzydel C30/37 m3                69,90
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3                64,30 `
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 360,00 680,00 0,00 0%
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                  1,00 0,25 0,10 40% 0,25 0,25
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3           5 872,54 150,53 0,00 0% 0 150,53
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3           1 204,25
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3           1 144,94
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3              493,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3           3 030,15
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                  1,00
P6 kpl                  1,00
P7 kpl                  1,00 20% 7% 35% 7% 20%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb           6 051,00 40,00 0,00 0% 0 40,00
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb                79,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb           5 677,43 100,00 0,00 0% 0 100,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb                89,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb           1 485,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb              727,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb              699,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb              271,00 80,00 120,00 150% 240,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl              524,00 3,20 0,00 0,00 0 3,20
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego kpl                12,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl              244,00 2,40 0,00 0% 0 2,40
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl                35,00 1,60 1,80 113%
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                24,00 1,60 0,00 0% 8 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m kpl                  5,00 0,80 ponad plan 0,8
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                11,00 1,60 0,80 8,8 1,60
Zbiorniki (19 sztuk) 0,5% 1%
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2         38 215,90 1 000,00 800,00 80% 1 300,00 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2         14 187,54 300,00 200,00 67% 200,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2         29 561,37 0,00
Wykop na odkład m3         62 408,53 250,00 250,00 100% 400,00 150,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3         59 986,34 0,00
Geomembrana  PEHD m2         39 476,58 0,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2         35 531,51 0,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2         22 841,45 1 300,00 1 000,00 77% 1 500,00 1 000,00
Odhumusowanie m3         15 711,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3           2 422,19
Wykop na odwóz m3         73 413,43
Rura PP fi 150 co 5m mb                81,54
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb                73,55
Kanał hydrotechniczny fi 200 mb                93,80
Studzienka rewizyjna szt.                  1,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt.              204,00
Przebudowa ciekow, rowow melioracyjnych i drenow
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych 5%
Kolizja W1 kpl                  1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W2 kpl                  1,00 0,50 ponad plan 0,50 0,50
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W3 kpl                  1,00 0,10 0,00 1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W4 kpl                  1,00 0,10 0,00 1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W5 kpl                  1,00 0,30 ponad plan 0,80
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W7 kpl                  1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W8 kpl                  1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W9 kpl                  1,00 0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W10 kpl                  1,00 0,10 ponad plan 1,00 0,10
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W11
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja W12 0,10
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                  2,00 0,10
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb              122,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb              910,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb           2 039,00
Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200 x 11,9 mm mb              184,00 120,00 0,00 0% 60,00 120,00
Rura osłonowa Dz 355×32,2 PE100 SDR 11 wraz z kompletem płóz, manszet, przeciąganiem rury, robotami montażowymi mb                29,50
Studnie
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 1
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 2 1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 3 1,00
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 4 0,90
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 6 0,90
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 7 1,00 0,80
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 8
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 9
Roboty zasadnicze z wyłączeniem zasypki kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia kpl                  1,00
Kolizja Nr 10
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja Nr 11
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Budowa przepustów
Budowa przepustów rezerwowych mb              353,00
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.              153,00 2,00 1,00 50% 17,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp1 mb           1 010,00 100,00 100,00 100% 270,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb           3 149,00 50,00 0,00 0% 465,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb              918,00 50,00 0,00 0% 0,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb         14 404,00 200,00 200,00 100% 1 494,00 200,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl                  1,00 0,30 ponad plan 0,90
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 1, 1/1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17) kpl                  1,00 0,40 0,00 0,40
Roboty zasadnicze kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10) kpl                  1,00 0,40 0,00 0,40
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tdzień              8-14 XI 2019 Wykonana ilość tydzień 8-14 XI 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 14.11 Plan na tydzień                  15-21 XI 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Geodezja roboty drogowe mies                                   13,00
Wycinka drzew i krzewów (ilość całkowita) % 100%
S61
S61
S61
0+000-0+300
10+000-10+800
13+800-14+100
Zdjęcie warstwy humusu m2                          955 153,20          7 500,00         15 200,00 203%      340 463,24  –
Zdjęcie humusu m2                          955 153,20
Zdjęcie humusu na bok m3                            63 654,00
Zdjęcie humusu do 1km m3                          166 650,29
Zdjęcie humusu do 2km m3                          137 014,80
Zdjęcie humusu do 4km m3                            28 563,19
Hałdowanie / plantowanie m3                          332 238,28
Odhumusowanie (sierpień 2019) m3                              7 726,00
Hałdowanie (sierpień 2019) m3                              7 726,00
Wyburzenia budynków % 100%
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100%
Rozebranie ogrodzeń z bramami mb                                 155,00
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
MOP II ZB
5+050-5+150
5+400-5+500
6+300-6+800
11+700-12+100
16+000-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3                          941 838,51 16 775 47 230,00 282% 174 188,90 16 775
L02L
DZ-2
S61
S61
S61
0+000-0+215
0+080 – 0+190
1+300-1+450
1+850-2+115
6+600-7+120
Nasypy m3                          997 971,71 19 200 49 100,00 256% 188 350,00 19 200
Wykonanie nasypów z wykopu m3                          949 429,21
Nasyp z dokopu m3                            48 542,50
Wykonanie GWN m3                          112 462,00
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3                            38 253,39
Wzmocnienia
S61 15+560-MS-14 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2                              9 173,00 1 100,00 1 380,00 125% 4 491,00
S61 MS-14-15+900 Wymiana gruntu m3                            17 868,00 2 180,20 0% 14 371,00
Stabilizacja w podstawie nasypu m2                            25 000,00 0,00
Geosyntetyk – półmaterac m2                          157 885,00
Wzmocnienie powierzchniowe (dogęszczenie, doziarnienie, półmaterac, ulepszenie – wg projektu wzmocnień) m2                          955 153,20
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty żelbetowe
Przepusty rurowe fi 600 m
Przepusty rurowe fi 800 m 80,50
PD03/S61; PD01/S61 6+810; 2+420 Przepusty rurowe fi 1500 m 166,00 86,00
P–01/S61 0+105,42 Przepusty rurowe fi 800 m 126,01 12,00 12,00
Warstwy konstrukcyjne
WUP
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR4
 KR6 – w-wa mrozoochronna 20cm m2                          228 050,00
 KR5 – w-wa mrozoochronna 20cm m2                              8 820,48
KR4 – w-wa mrozoochronna (stabilizacja Rm=2,5MPa) 32cm m2                              2 018,60
KR4 – w-wa mrozoochronna (stabilizacja Rm=1,5MPa) 20cm m2                              2 818,07
KR4 – w-wa mrozoochronna – 15 cm (zatoki autobusowe) m2                                 644,17
KR3 – w-wa mrozoochronna (C3/4 lub grunt stabilizowany / ulepszony) – 22cm m2                            39 729,61
KR3 – w-wa mrozoochronna (C3/4 lub grunt stabilizowany / ulepszony) – 18cm m2                            15 023,56
KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszony) – 30cm
Drogi KR1, zjazdy awaryjne, zjazdy, łopatki WYKOP
m2                            55 906,15
KR1 – W-wa mrozoochronna 30 cm (sierpień 2019) m2                              3 749,78
KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszony) – 30-33cm
Drogi KR1, zjazdy awaryjne, zjazdy, łopatki DOKOP
m2                            50 937,43
KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszenie) – 15cm Zjazdy DW677 (G2) m2                                 367,32
KR2 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszenie) – 34cm m2                              4 922,41
S61 (PT) 0+000 – 0+280 str. L Podbudowa zasadnicza z gruntu ulepszonego spoiwem lub wapnem, gr. 20-30 cm
PT (stab), dojazdy/zjazdy do zbiorników w stab odchodzące od PT w stab.
m2                            85 375,26 1 000,00 ponad plan 13 599,55
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
 KR6 – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 – 22 cm dojazdy do obiektów m2                            35 050,92
 KR5 – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 – 22 cm ronda m2                              1 658,76
 KR4 – podubowa z mieszanki niezwiązanej C 90/3 – 20cm DW677 m2                              6 730,71
DD41
DD37
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2                            55 250,89 1 381,00 1 381,00 100% 32 783,94
DD17  KR1 (drogi w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20 cm
drogi w kruszywie
m2                              6 199,46 300,00 300,00 100% 6 494,08
 Pas technologiczny z mieszanki niezwiązanej (C 50/30 – 10cm nie ma kruszywa)realnie warstwa technologiczna z gruntu ulepszonego PT w śladzie dróg tech. m2                            15 904,60
 Zjazdy i zjazd awaryjny (zjazdy bitumiczne) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22cm m2                              7 492,92
 Zjazdy (zjazdy w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20cm m2                                 808,78
 DW677 CPR – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50 /30 – 15cm CPR m2                              1 488,40
 DW677 chodniki podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 10cm chodniki m2                              1 302,40
C5/6
C3/4 i pozostałe
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45)
Roboty bitumiczne
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe)
Elementy ulic (brukarka)
Roboty wykończeniowe
Ogrodzenie dróg
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe
Zieleń drogowa
Inne roboty
Przeniesienie schronu szt                                     1,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY I PODPORY m3                              1 162,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            56 173,00 4 100,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            38 509,00
Beton fundamentów m3                                 518,00
Beton podpór m3                                 644,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 518,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                         –
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 520,00
Beton skrzydel C30/37 m3                                 124,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   76,00 55,00 55,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              1 785,13
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY I PODPORY m3                              1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                          109 199,00 9 000,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            37 238,00
Beton fundamentów m3                                 739,80
Beton podpór m3                                 450,60
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 405,80
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                 334,00
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 304,20
Beton skrzydel C30/37 m3                                   59,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                   87,40
Beton klasy < C12/15 m3                                   98,15 32,00 32,00 100% 82,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              1 803,86
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl                                     1,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              2 423,55 350,00 100,00 29% 400,00 50,00
Próbne obciążenie pala m
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                                 964,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                                 463,65
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                                 103,60
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                                 892,30
FUNDAMENTY I PODPORY                                 389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            17 008,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            21 285,00
Beton fundamentów m3                                 156,00
Beton podpór m3                                 233,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 156,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                         –
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 204,00
Beton skrzydel C30/37 m3                                   29,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   43,16 25,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                                 575,40
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                              3 921,57
FUNDAMENTY I PODPORY                                 484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            25 197,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            14 298,00
Beton fundamentów m3                                 259,50
Beton podpór m3                                 224,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 194,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                   65,50 65,50
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 137,80 68,90 0,00 0% 68,90
Beton skrzydel C30/37 m3                                   69,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                   17,70 8,50 8,50 17,70
Beton klasy < C12/15 m3                                   43,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                                 919,50
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                            12 648,94
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 740,30
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                              5 855,44
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            25 515,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                              4 232,00 1 058,00 2 116,00 2 116,00
Beton fundamentów m3                                 223,00
Beton podpór m3                                 212,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 223,00 223,00 223,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                         –
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 161,00 40,25
Beton skrzydel C30/37 m3                                   51,20
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   51,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                                 988,16
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                            11 971,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3                              1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            44 029,00 9 500,00 0,00 0% 15 300,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            41 183,00 10 295,75
Beton fundamentów m3                                 514,80 206,00 206,00
Beton podpór m3                                 653,30
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 514,80 89,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 554,70
Beton skrzydel C30/37 m3                                   98,60
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   88,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              1 781,91
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie m                              3 086,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                            18 454,01 600,00 600,00 100% 750,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                              2 770,68
Zasypki – to jest suma poniżej
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                              2 103,68
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                              6 165,90
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                              5 049,65
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                              2 364,10
FUNDAMENTY I PODPORY m3                              2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                          134 451,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                          105 158,00
Beton fundamentów m3                              1 288,00
Beton podpór m3                              1 422,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 868,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                 420,00
Beton przyczolkow C30/37 m3                              1 047,00
Beton skrzydel C30/37 m3                                 191,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                 184,20
Beton klasy < C12/15 m3                                 161,40 129,12 129,12
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              3 420,80
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                              6 927,14
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              3 463,57 450,00 0,00 0% 790,00 450,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                              1 417,70
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                              1 280,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                                 457,35
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                                 307,64
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                                         –
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            21 214,00 9 000,00 0,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            13 672,00
Beton fundamentów m3                                 222,50
Beton podpór m3                                 195,30
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 163,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                   59,50
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 114,90
Beton skrzydel C30/37 m3                                   58,40
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                   22,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   36,60 24,52 20,00 82% 32,08 9,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                                 763,50
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                              5 904,12
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              2 952,06
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                              1 008,90 1 008,90
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                                 762,43
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                                 720,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                                 460,23
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            21 244,00 2 655,50 18 588,50 ponad plan 21 244,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            12 064,00 6 032,00
Beton fundamentów m3                                 291,50
Beton podpór m3                                 208,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 236,00 236,00 236,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                                   55,50 55,50
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 123,50
Beton skrzydel C30/37 m3                                   72,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                   12,70
Beton klasy < C12/15 m3                                   41,70 10,00 10,00 100% 35,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                                 777,31
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                            13 853,52
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              6 926,76
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                              1 122,80
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                              1 043,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                              2 181,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                                 622,61
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                              1 036,60
Wymiana gruntu pod fundamentem m3                                 919,35 827,42 827,42 91,93
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            38 782,00 4 847,75 969,55 20% 17 451,90 2 500,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            36 258,00
Beton fundamentów m3                                 423,50
Beton podpór m3                                 542,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 423,50 86,00 180,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 428,10
Beton skrzydel C30/37 m3                                 114,10
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   76,60 30,00 30,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              1 615,60
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                              5 052,62
Posadowienie pośrednie m
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              5 052,62
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                              1 416,00
Zasypki
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                                 968,50 484,25 0,00 0%
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                              2 267,10
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                                 401,02
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                                         –
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            47 694,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            22 466,00 10 109,70 10 109,70 12 356,30
Beton fundamentów m3                                 447,50
Beton podpór m3                                 448,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 447,50 111,88 111,88 111,88
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 403,50
Beton skrzydel C30/37 m3                                   44,70
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   72,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              1 594,44 797,22 0,00 0% 0,00 797,22
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                              8 444,80
Posadowienie pośrednie m
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              4 222,40
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                                 978,60
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                                 753,30 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                              1 908,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                                 582,10
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                                         –
FUNDAMENTY I PODPORY m3                                 782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                            39 598,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                            29 301,00
Beton fundamentów m3                                 400,00
Beton podpór m3                                 382,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                                 400,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3                                 312,60 60,00 0,00 0% 65,00 125,00
Beton skrzydel C30/37 m3                                   69,90
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                                         –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                                         –
Beton klasy < C12/15 m3                                   64,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                              1 360,00 680,00 0,00 0% 680,00
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                                     1,00 0,18 0,00 0% 0,15 0,35
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                              5 872,54
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                              1 204,25
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3                              1 144,94
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3                                 493,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3                              3 030,15
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                                     1,00
P6 kpl                                     1,00
P7 kpl                                     1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb                                 699,00 40,00 40,00 100% 293,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb                                 271,00 50,00 60,00 120% 120,00 80,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                                 244,00 1,60
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl                                   35,00 1,60 3,20 0,80
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1500 kpl                                     1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                                   24,00 1,60 1,60 100% 8,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m kpl                                     5,00 0,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                                   11,00 1,60 1,60 100% 8,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m kpl                                     4,00 0,80
Zbiorniki (19 sztuk) 1% 1% 100% 4% 1%
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2                            38 215,90 500,00 500,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2                            14 187,54 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2                            29 561,37
Wykop na odkład m3                            62 408,53 150,00 150,00 250,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3                            59 986,34
Geomembrana  PEHD m2                            39 476,58
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2                            35 531,51
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2                            22 841,45 500,00 500,00 1 300,00
Odhumusowanie m3                            15 711,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3                              2 422,19
Wykop na odwóz m3                            73 413,43
Rura PP fi 150 co 5m mb                                   81,54
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb                                   73,55
Kanał hydrotechniczny fi 200 mb                                   93,80
Studzienka rewizyjna szt.                                     1,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt.                                 204,00
Przebudowa ciekow, rowow melioracyjnych i drenow
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Kolizja W1
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W2
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W3 0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W4 0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W5 0,50 0,10
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W7
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W8
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W9
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W10
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W11
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
Kolizja W12 1,00 0,10
Roboty zasadnicze kpl                                     1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                                     1,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                                     2,00
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                                 153,00 5,00 4,00 80% 16,00 4,00
Budowa kanału technologicznego KTp1 mb                              1 010,00 50,00 170,00 50,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb                              3 149,00 465,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb                                 918,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb                            14 404,00 400,00 400,00 100% 1 294,00 400,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl 0,20 0,60 0,30
Zasilanie obiektów i urzadzen
Rura ochronna RHDPEp 125mm  m                              1 063,00 120,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień                 7-11 XI 2019 Wykonana ilość tydzień     7-11 XI 2019 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 7.11.2019 Plan na tydzień              8-14 XI 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Geodezja roboty drogowe mies               13,00
Wycinka drzew i krzewów (ilość całkowita) % 100%
Ścinanie drzew szt          6 272,00        6 272,00
Karczowanie drzew i krzewów szt          6 088,00       661,60        661,60 100%        6 088,00
mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2        16 973,00      16 973,00
Zdjęcie warstwy humusu m2      955 153,20 9500 10150 107% 325 263,24        7 500,00
Zdjęcie humusu m2      955 153,20
Zdjęcie humusu na bok m3        63 654,00
Zdjęcie humusu do 1km m3      166 650,29 2 250,00
Zdjęcie humusu do 2km m3      137 014,80
Zdjęcie humusu do 4km m3        28 563,19
Hałdowanie / plantowanie m3      332 238,28 2 250,00
Odhumusowanie (sierpień 2019) m3          7 726,00
Hałdowanie (sierpień 2019) m3          7 726,00
Wyburzenia budynków % 100% 100%
Wyburzenia budynków (5 budynków) szt                 5,00
Przeniesienie obiektów kultu religijnego szt               12,00
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100%
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2        58 168,00 3 529,32
Rozebranie krawężników, obrzeży mb          2 238,00 276,23
Rozebranie przepustów mb             242,00
Rozebranie ogrodzeń z bramami mb             155,00
Roboty ziemne
S61
S61
S61
6+000-6+400
11+700-12+000
16+100
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3      941 838,51 16 774,87 26 950,00 161% 126 958,90 16 774,87
S61
S61
S61
S61
S61
0+090-0+215
1+290-1+400
6+600-7+00
12+200-12+500
14+700-15+550
Nasypy m3      997 971,71 19 201,99 30 350,00 158% 139 250,00 19 200,00
Wykonanie nasypów z wykopu m3      949 429,21 16 774,87
Nasyp z dokopu m3        48 542,50 2 427,13
Wykonanie GWN m3      112 462,00
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3        38 253,39
Wzmocnienia
S61 15+560-MS-14 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2          9 173,00 1 054,90 1 411,00 134% 3 111,00 1 100,00
S61 MS-14-15+900 Wymiana gruntu m3        17 868,00 1 340,10 500,00 37% 14 371,00 2 180,20
Stabilizacja w podstawie nasypu m2        25 000,00 1 250,00 9 900,00 792% 15 400,00 0,00
Geosyntetyk – półmaterac m2      157 885,00 0,00
Wzmocnienie powierzchniowe (dogęszczenie, doziarnienie, półmaterac, ulepszenie – wg projektu wzmocnień) m2      955 153,20 12 441,75
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty żelbetowe
Przepusty rurowe fi 600 m
Przepusty rurowe fi 800 m 80,50 15,00 0,00
PD03/S61; PD01/S61 6+810; 2+420 Przepusty rurowe fi 1500 m 166,00 50,00 86,00 172% 86,00
Warstwy konstrukcyjne
DD16
DD17
0+700-0+903
0+000-0+050
KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszony) – 30cm
Drogi KR1, zjazdy awaryjne, zjazdy, łopatki WYKOP
m2        55 906,15 1 970,00 ponad plan 47 008,95
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
DD16
DD17
0+700-0+903
0+000-0+050
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2        55 250,89 1 381,27 1 970,00 143% 31 402,94 1 381,00
 KR1 (drogi w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20 cm
drogi w kruszywie
m2          6 199,46 154,99 0,00 0% 6 194,08 300,00
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 162,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        56 173,00 6 173,00 0% 4 100,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        38 509,00
Beton fundamentów m3             518,00
Beton podpór m3             644,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             518,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                     –
Beton przyczolkow C30/37 m3             520,00
Beton skrzydel C30/37 m3             124,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               76,00 26,60 55,00 207% 55,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          1 785,13
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg      109 199,00 3 412,47 0% 9 000,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        37 238,00
Beton fundamentów m3             739,80
Beton podpór m3             450,60
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             405,80
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             334,00
Beton przyczolkow C30/37 m3             304,20
Beton skrzydel C30/37 m3               59,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               87,40
Beton klasy < C12/15 m3               98,15 34,35 50,00 146% 50,00 32,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          1 803,86
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl                 1,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          2 423,55 300,00 300,00 350,00
Próbne obciążenie pala m
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3             964,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3             463,65
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3             103,60
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3             892,30
FUNDAMENTY I PODPORY             389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        17 008,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        21 285,00
Beton fundamentów m3             156,00
Beton podpór m3             233,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             156,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                     –
Beton przyczolkow C30/37 m3             204,00
Beton skrzydel C30/37 m3               29,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               43,16 15,00 0%
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             575,40
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          3 921,57
FUNDAMENTY I PODPORY             484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        25 197,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        14 298,00 3 574,50 11 438,40 320% 11 438,40
Beton fundamentów m3             259,50 259,50
Beton podpór m3             224,50 77,75 0%
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             194,00 194,00 194,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3               65,50 32,75 32,75 32,75
Beton przyczolkow C30/37 m3             137,80 68,90
Beton skrzydel C30/37 m3               69,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               17,70
Beton klasy < C12/15 m3               43,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             919,50
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3        12 648,94
FUNDAMENTY I PODPORY m3             740,30
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          5 855,44
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          2 927,72
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3             952,00 952,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3          1 004,80
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3             268,51
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3             702,41
FUNDAMENTY I PODPORY m3             435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        25 515,00 25 515,00 25 515,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg          4 232,00 1 058,00 1 058,00
Beton fundamentów m3             223,00
Beton podpór m3             212,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             223,00 67,50 98,00 145% 98,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                     –
Beton przyczolkow C30/37 m3             161,00
Beton skrzydel C30/37 m3               51,20
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               51,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             988,16
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3        11 971,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3          1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        44 029,00 15 300,00 15 300,00 9 500,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        41 183,00
Beton fundamentów m3             514,80
Beton podpór m3             653,30
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             514,80 257,40 89,00 35% 89,00 89,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3             554,70
Beton skrzydel C30/37 m3               98,60
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               88,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          1 781,91
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie m          3 086,00 1 543,00 3 086,00 200% 3 086,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3        18 454,01 346,34 150,00 43% 150,00 600,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3          2 770,68
Zasypki – to jest suma poniżej
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3          2 103,68
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3          6 165,90
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3          5 049,65
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3          2 364,10
FUNDAMENTY I PODPORY m3          2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg      134 451,00 8 403,19 0%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg      105 158,00
Beton fundamentów m3          1 288,00
Beton podpór m3          1 422,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             868,00 54,25 0%
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3             420,00 26,25 0%
Beton przyczolkow C30/37 m3          1 047,00
Beton skrzydel C30/37 m3             191,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3             184,20
Beton klasy < C12/15 m3             161,40 12,11 0% 129,12
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          3 420,80
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          6 927,14
FUNDAMENTY I PODPORY m3             417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        21 214,00 5 303,50 0,00 0% 9 000,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        13 672,00 0%
Beton fundamentów m3             222,50 0%
Beton podpór m3             195,30 0%
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             163,00 40,75 0%
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3               59,50 14,88 0%
Beton przyczolkow C30/37 m3             114,90
Beton skrzydel C30/37 m3               58,40
Beton podpor srodkowych C30/37 m3               22,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               36,60 12,08 12,08 100% 12,08 24,52
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             763,50
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          5 904,12
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          2 952,06
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3          1 008,90 130,00 130 100% 1 008,90
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3             762,43
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3             720,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3             460,23
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3
FUNDAMENTY I PODPORY m3             499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        21 244,00 2 655,50 2 655,50 100% 2 655,50 2 655,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        12 064,00
Beton fundamentów m3             291,50
Beton podpór m3             208,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             236,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3               55,50
Beton przyczolkow C30/37 m3             123,50
Beton skrzydel C30/37 m3               72,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3               12,70
Beton klasy < C12/15 m3               41,70 10,00 0% 40,00 10,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             777,31
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3        13 853,52
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          6 926,76
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3          1 122,80 168,42 168,42 100% 1 122,80
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3          1 043,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3          2 181,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3             622,61
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3          1 036,60
Wymiana gruntu pod fundamentem m3             919,35
FUNDAMENTY I PODPORY m3             965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        38 782,00 4 847,75 4 847,75 100% 16 482,35 4 847,75
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        36 258,00
Beton fundamentów m3             423,50
Beton podpór m3             542,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             423,50 52,94 86,00 162% 86,00 86,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3             428,10
Beton skrzydel C30/37 m3             114,10
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               76,60
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          1 615,60
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          5 052,62
Posadowienie pośrednie m
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          5 052,62
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3          1 416,00
Zasypki
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3             968,50 484,25
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3          2 267,10
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3             401,02
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                     –
FUNDAMENTY I PODPORY m3             895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        47 694,00 2 980,88 2 980,88 100% 47 694,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        22 466,00
Beton fundamentów m3             447,50
Beton podpór m3             448,20
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             447,50
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3             403,50
Beton skrzydel C30/37 m3               44,70
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               72,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          1 594,44 797,22
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3          8 444,80
Posadowienie pośrednie m
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          4 222,40
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3             978,60
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3             753,30 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3          1 908,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3             582,10
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3                     –
FUNDAMENTY I PODPORY m3             782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg        39 598,00 39 598,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        29 301,00 3 662,63 3 662,63 100% 29 301,00
Beton fundamentów m3             400,00
Beton podpór m3             382,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             400,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3
Beton przyczolkow C30/37 m3             312,60 65,00 0% 65,00 60,00
Beton skrzydel C30/37 m3               69,90
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     –
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                     –
Beton klasy < C12/15 m3               64,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          1 360,00 680,00
USTRÓJ
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                 1,00 0,25 0,08 32% 0,08 0,18
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3          5 872,54 150,53
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3          1 204,25
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3          1 144,94
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3             493,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3          3 030,15
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                 1,00
P6 kpl                 1,00
P7 kpl                 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb          6 051,00
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb               79,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb          5 677,43
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb               89,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb          1 485,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb             727,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb             699,00 50,00 40,00 80% 253,00 40,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb             271,00 60,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb             257,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb             114,10 60,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb               68,00 45,00 18,00 40% 18,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz110 PE100 SDR17 mb               10,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz125 PE100 SDR17 mb               11,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz140 PE100 SDR17 mb               91,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb             488,00
rury osłonowe DN350 GRP min SN10 mb               10,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb               41,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb               65,00
Wpusty
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               24,00 1,60 1,60 100% 6,40 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl               11,00 1,60 1,60 100% 6,40 1,60
Zbiorniki (19 sztuk) 1% 1% 100% 3% 1%
Przebudowa ciekow, rowow melioracyjnych i drenow 1%
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Kolizja W1
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W2
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W3 0,90 0,10
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W4 0,90 0,10
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W5 0,10 0,10 100% 0,50
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W7
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W8
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W9
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W10
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W11
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja W12 0,10 0,10 100% 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                 2,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb             122,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb             910,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb          2 039,00
Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200 x 11,9 mm mb             184,00 60,00
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 1
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 2
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 3
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 4
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 6
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 7 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 8 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 9
Roboty zasadnicze z wyłączeniem zasypki kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia kpl                 1,00
Kolizja Nr 10 1,00
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja Nr 11
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Budowa przepustów
Budowa przepustów rezerwowych mb             353,00 235,43
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.             153,00 4,00 4,00 100% 12,00 5,00
Budowa kanału technologicznego KTp1 mb          1 010,00 200,00 0% 170,00 50,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb          3 149,00 465,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb             918,00 200,00 0%
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb        14 404,00 100,00 400,00 400% 894,00 400,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667 kpl 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja stacji transformatorowej 15/0,4 kV kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja ESN 04 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) w km 4+000 – 4+020 kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja ESN 05 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Szabły Młode 2-471 w km 3+920 – 4+020 i 0+040 – 0+060 kierunek DP1952B kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja ESN 06 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Jakać Borki 2-456 w km 6+880 – 6+920 kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl 0,90
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja ESN 10 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. 2-913 Żebry Kolonia w km 13+300 – 13+380 kpl
Roboty zasadnicze kpl                 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                 1,00
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl 0,90 0,40 44% 0,40

– październik

CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień 25-31 X 2019 Wykonana ilość
tydzień  25-31 X 2019
Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 31.10 Plan na  tydzień                  01- 07 XI 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Wycinka drzew i krzewów (ilość całkowita) % 100%
Ścinanie drzew szt               6 272,00                6 272,00
Karczowanie drzew i krzewów szt               6 088,00       1 100,00              1 200,00 109%                5 426,40                   661,60
mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2             16 973,00     13 077,00            13 077,00 100%              16 973,00
S61
S61
L01P
 0+750-0+900
5+500-5+900
0+000-0+130
Zdjęcie warstwy humusu m2           955 153,20 1 950,00 4 600,00 236% 315 113,24 9500
Wyburzenia budynków % 100% 100%
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100%
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2             58 168,00 3 529,32
Rozebranie krawężników, obrzeży mb               2 238,00 276,23
Roboty ziemne
S61
S61
DD22
DW677
5+800-6+100
16+100-16+400
0+100-0+200
0+220-0+340
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3           941 838,51 30 000,00 30 000,00 100% 100 008,90 16 774,87
S61
S61
S61
L02L
L03P
DW677
1+280-1+480
8+800-8+990
14+830-14+900
0+000-0+215
0+100 – 0+190
0+340 – 0+400
Nasypy m3           997 971,71 30 000,00 34 980,00 117% 108 900,00 19 201,99
Wzmocnienia
S61 15+560 – MS-14 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2               9 173,00 600,00 887,00 148% 1 700,00 1 054,90
S61 15+900 Wymiana gruntu m3             17 868,00 1 000,00 7 341,00 734% 13 871,00 1 340,10
Stabilizacja w podstawie nasypu m2             25 000,00 1 250,00
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty żelbetowe
Przepusty rurowe fi 800 m 80,50 15,00
Przepusty rurowe fi 1500 m 166,00 50,00
PD-05/S61 Przepusty rurowe fi 1800 m 39,50 39,50
Przepusty PP/PEHD – drogi m
Przepusty rurowe fi 600 m 59,25 18,50
Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 119,20
Przepusty PP/PEHD – cieki m
Przepusty rurowe fi 800 m 126,01 32,50
Przepusty rurowe fi 1000 m 32,00 14,50
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR4
DD22 0+500 – 0+803,3 KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszony) – 30cm
Drogi KR1, zjazdy awaryjne, zjazdy, łopatki WYKOP
m2             55 906,15 1 800,00 1 800,00 100% 45 038,95
Podbudowa zasadnicza z gruntu ulepszonego spoiwem lub wapnem, gr. 20-30 cm
PT (stab), dojazdy/zjazdy do zbiorników w stab odchodzące od PT w stab.
m2             85 375,26 12 599,55
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2             55 250,89 29 432,94 1 381,27
DD22 0+500 – 0+803,3  KR1 (drogi w kruszywie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 20 cm
drogi w kruszywie
m2               6 199,46 1 800,00 1 800,00 100% 6 194,08 154,99
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie m               2 405,00 2 405,00 2 405,00 100% 2 405,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3               3 079,30 3 079,30 3 079,30 100% 3 079,30
FUNDAMENTY I PODPORY m3               1 162,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             56 173,00 6 173,00
Beton klasy < C12/15 m3                    76,00 26,60
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl                      1,00 1,00 100% 1,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3               1 121,40 672,84 672,84 100% 672,84
FUNDAMENTY I PODPORY m3               1 190,40
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg           109 199,00 3 412,47
Beton klasy < C12/15 m3                    98,15 34,35
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl                      1,00 1,00 100% 1,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3               2 423,55 2 423,55 482,00 482,00
FUNDAMENTY I PODPORY                  389,00
Beton klasy < C12/15 m3                    43,16 15,00
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTY I PODPORY                  484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             25 197,00 25 197,00 25 197,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             14 298,00 4 200,00 11 438,40 272% 11 438,40 3 574,50
Beton fundamentów m3                  259,50 259,50 259,50
Beton podpór m3                  224,50 18,00 77,75
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3               5 855,44
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                  952,00 952,00 952,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             25 515,00 25 515,00 25 515,00 6 378,75
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg               4 232,00 4 232,00 0,00 0%
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  223,00 135,00 67,50 50% 112,50 67,50
Beton klasy < C12/15 m3                    51,00 40,80
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3             11 971,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3               1 551,40 1 551,40 1 551,40
FUNDAMENTY I PODPORY m3               1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             44 029,00 22 014,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  514,80 257,4
Beton klasy < C12/15 m3                    88,80 44,4 44,4
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie m               3 086,00 1 543,00 1 543,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3             18 454,01 346,34
FUNDAMENTY I PODPORY m3               2 710,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg           134 451,00 8 403,19
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  868,00 54,25
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                  420,00 26,25
Beton klasy < C12/15 m3                  161,40 12,11
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3               6 927,14
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3               3 463,57 567,08 567,08 1 417,70
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  417,80
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             21 214,00 5 303,50
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  163,00 40,75
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3                    59,50 14,88
Beton klasy < C12/15 m3                    36,60 12,08 12,08 12,08
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3               5 904,12
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3               1 008,90 130,00 878,90 130,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             21 244,00 10 000,00 2 655,50
Beton klasy < C12/15 m3                    41,70 40,00 40,00 10,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3             13 853,52
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3               1 122,80 954,38 954,38 168,42
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             38 782,00 19 391,00 11 634,60 60% 11 634,60 4 847,75
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  423,50 84,70 52,94
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             47 694,00 2 500,00 2 500,00 100% 47 694,00 2 980,88
Beton fundamentów m3                  447,50 45,63 45,63 100% 447,50
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             29 301,00 8 790,50 17 580,80 200% 29 301,00 3 662,63
Beton przyczolkow C30/37 m3                  312,60 65,00 65,00 65,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                      1,00 0,05 0,05 100% 0,13 0,25
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3               5 872,54 150,53
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb                  699,00 80,00 80,00 100% 213,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb                  271,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb                    68,00 45,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl                    35,00 0,80
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                    24,00 1,60 1,60 100% 4,80 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                    11,00 1,60 1,60 100% 4,80 1,60
Zbiorniki (19 sztuk) 2% 1%
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Kolizja W1 0,10 0,10 100% 1,00
Kolizja W3 0,90
Kolizja W4 0,90
Kolizja W5 0,40 0,40 100% 0,40 0,10
Kolizja W8 0,10 0,10 100% 1,00
Kolizja W11 1,00
Kolizja W12 0,20 0,20 100% 0,90 0,10
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200 x 11,9 mm mb                  184,00 60,00 60,00
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 7 1
Kolizja Nr 8 0,90
Kolizja Nr 10 1
Budowa przepustów rezerwowych mb                  353,00 235,43
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                  153,00 2,00 3,00 150% 8,00 4,00
Budowa kanału technologicznego KTp1 mb               1 010,00 50,00 50,00 100% 170,00 200,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb               3 149,00 130,00 160,00 123% 465,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb                  918,00 200,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb             14 404,00 200,00 100,00 50% 494,00 100,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl 0,70 0,90 129% 0,90
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667 kpl 0,70 0,70 100% 0,90
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl 0,90
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl 0,90 0 0,00 0,00 0,90
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na  tydzień 18-24 X 2019 Wykonana ilość
tydzień 18-24 X 2019
Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 24.10 Plan na tydzień  25-31 X 2019
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilosć
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Wycinka drzew i krzewów (ilość całkowita) % 100%
Karczowanie drzew i krzewów szt                    6 088,00      1 000,00                     1 000,00 100%                  4 226,40           1 100,00
mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2                  16 973,00      1 000,00                     1 000,00 100%                  3 896,00         13 077,00
Sekcja 1 i 2 5+900-7+000;
11+700-11+800
Zdjęcie warstwy humusu m2                955 153,20 60 000,00 58 800,00 98% 310 513,24 1 950,00
Wyburzenia budynków % 100% 100%
Roboty ziemne
Sekcja 1 i 2 0+540-0+660
5+900-6+200
Mop Chomentowo
9+580-9+640
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3                941 838,51 9 327,47 31 150,00 334%                70 008,90 30 000,00
Sekcja 1 i 2 0+000-0+400
0+900-1+070
6+700-6+960
7+420-7+680
12+200-12+720
Nasypy m3                997 971,71 12 000,00 37 270,00 311%                73 920,00 30 000,00
Wzmocnienia
S61 15+560 – MS-14 Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2                    9 173,00 250,00 250,00 100%                     250,00 600,00
S61 15+900 Wymiana gruntu m3                  17 868,00 2 263,80 2 270,00 100%                  6 530,00 1 000,00
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR4
DD41 0+200 – 0+973,46 KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszony) – 30cm
Drogi KR1, zjazdy awaryjne, zjazdy, łopatki WYKOP
m2                  55 906,15 1 677,18 1 200,00 72% 36 420,88 1 800,00
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
S61 (PT)
DD41
0+278-0+900 str. L
0+200 – 0+973,46
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2                  55 250,89 512,54 2 360,00 460% 29 432,94 1 800,00
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie m                    2 405,00 2 405,00 0,00 0% 0,00 2 405,00
Zasypki mostowe m3                    5 798,00 5 798,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                    3 079,30 307,93 0,00 0% 0,00 307,93
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl                           1,00 0,40 0,40 100% 1,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                    5 211,93 2 605,96
FUNDAMENTY I PODPORY m3                    1 190,40 0,00
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                    2 423,55 315,06 2 423,55
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                    3 921,57
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                    1 404,10 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY                       484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                  14 298,00 2 144,70 2 144,70 15% 2 144,70 4 200,00
Beton fundamentów m3                       259,50 90,83 95,00 105% 263,68
Beton podpór m3                       224,50 8,98 0,00 0% 0,00 18,00
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                    5 855,44
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3                    2 927,72 2 049,40 2 049,40 100,00% 2 049,40
FUNDAMENTY I PODPORY m3                       435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                  25 515,00 12 757,50 12 757,50 100% 25 515,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                    4 232,00 4 232,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                       223,00 55,75 45,00 20% 45,00 135,00
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie m                    3 086,00 1 543,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                    2 770,68 1 939,48 1 939,48 70% 1 994,89
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3                    5 904,12
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3                    1 008,90 12,43 128,90 87% 878,90 130,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3                       499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                  21 244,00 10 000,00 0,00 0% 0,00 10 000,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY m3                       965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                  38 782,00 19 391,00 0,00 0% 0,00 19 391,00
Beton fundamentów m3                       423,50 84,70 0,00 0% 0,00 84,70
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3                       895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg                  47 694,00 14 308,20 11 808,20 95% 45 194,00 2 500,00
Beton fundamentów m3                       447,50 156,63 111,00 90% 401,88 45,63
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3                       782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg                  29 301,00 5 860,00 5 860,00 40% 11 720,20 8 790,50
Beton podpór m3                       382,50 95,63 0,00 0% 95,63
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                           1,00 0,03 0,01 33% 0,08 0,05
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb                       699,00 50,00 50,00 100% 133,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb                       271,00 80,00 60,00 75% 60,00
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl                         35,00 1,60 0,80 50% 0,8
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                         24,00 1,60 1,60 100% 3,2 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                         11,00 1,60 1,60 100% 3,20 1,60
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl                           2,00
Zbiorniki (19 sztuk) 2%
Kolizja W1 0,10 0,00 0% 0,10
Kolizja W3 0,90 ponad plan 0,90
Kolizja W4 0,90 ponad plan 0,90
Kolizja W5 0,40 0,00 0% 0,00 0,40
Kolizja W8 0,10 0,00 0% 0,90 0,10
Kolizja W11 0,20 0,30 150% 1
Kolizja W12 0,20 0,20 100% 0,7 0,20
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 7 0,10 0,10 100% 100%
Kolizja Nr 10 0,10 0,10 100% 100%
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                       153,00 3,00 ponad plan 5,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp1 mb                    1 010,00 70,00 ponad plan 120,00 50,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb                    3 149,00 275,00 ponad plan 305,00 130,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb                  14 404,00 394,00 ponad plan 394,00 200,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl 0,70
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667 kpl 0,20 0,70
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl 0,20 0,20 100% 0,90
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl 0,20 0,00 0% 0,00 0,90
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wraz z Projektantem pracował nad:
1. Projektem Konstrukcji Nawierzchni rev. 05 – Projektant przekazał opracowanie do zatwierdzenia;
2. Projekte Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 04  – Projektant przekazał opracowanie do zatwierdzenia;
3. Projektant przekazał komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
4. Projekt SOR – Projektant oczekuje na zatwierdzenie;
5. Projektant przekazał przykładową propozycję rozwiązania drenów rolniczych do GSW w Śniadowie.
6. Spotkanie ZOPI – przekazanie stanowiska Projektanta do uwag IK.
TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT Jed. CAŁKOWITA ilość Tydzień                  11-17 X 2019r.
PLAN
Tydzień                              11-17 X 2019r.
REALIZACJA
Plan na tydzień                               18-24 X 2019r.
Ścinanie drzew szt 6 272,00
Karczowanie drzew i krzewów szt 6 088,00 806,60 806,60 1 000,00
mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2 16 973,00 724,00 724,00 1 000,00
Zdjęcie warstwy humusu m2 955 153,20 60 000,00 60 717,17 60 000,00
Wyburzenia budynków % 100%
Wyburzenia budynków (5 budynków) szt 5,00 0,00 0,00 0,00
Przeniesienie obiektów kultu religijnego szt 12,00 7,00 7,00 0,00
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100%
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00
Rozebranie przepustów mb 242,00
Rozebranie ogrodzeń z bramami mb 155,00
Roboty ziemne
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 941 838,51 11 221,00 9 327,47
Nasypy m3 997 971,71 8 000,00 8 000,00 12 000,00
Wzmocnienia
Kolumny – wzmocnienie wgłębne m2 9 173,00 250,00
Wymiana gruntu m3 17 868,00 2 263,80
Wzmocnienie powierzchniowe (dogęszczenie, doziarnienie, półmaterac, ulepszenie – wg projektu wzmocnień) m2 955 153,20 6 220,88 8 000,00 8 000,00
Odwodnienie
Warstwy konstrukcyjne
WUP
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR4
KR1 – w-wa mrozoochronna (grunt stabilizowany / ulepszony) – 30cm
Drogi KR1, zjazdy awaryjne, zjazdy, łopatki WYKOP
m2 55 906,15 2 000,00 2 236,25 1 677,18
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
 KR1 (drogi w bitumie) – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30 – 22 cm
drogi w bitumie
m2 55 250,89 3 000,00 4 500,00 512,54
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 3 079,30 2 771,37 2 771,37
FUNDAMENTY I PODPORY m3 1 162,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl 1,00 0,50 0,60 0,40
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie+próbne obciążenia kpl 1,00 1,00 1,00
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3 2 423,55 315,06
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 3 921,57
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 404,10 0,00 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY 484,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 25 197,00 25 197,00 25 197,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 14 298,00 2 144,70
Beton fundamentów m3 259,50 168,68 168,68 90,83
Beton podpór m3 224,50 8,98
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 12 648,94
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 5 855,44
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3 2 927,72
FUNDAMENTY I PODPORY m3 435,20
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 25 515,00 12 757,50 12 757,50 12 757,50
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 11 971,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 551,40 387,85 387,85
FUNDAMENTY I PODPORY m3 1 168,10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 44 029,00 6 604,35 11 007,25 11 007,25
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 2 770,68 55,41 55,41
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 5 904,12
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 008,90 750,00 12,43
FUNDAMENTY I PODPORY m3 499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 21 244,00 10 000,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 13 853,52
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 122,80
FUNDAMENTY I PODPORY m3 965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 38 782,00 19 391,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00
Beton fundamentów m3 423,50 84,70
Beton podpór m3 542,20
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 5 052,62
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 416,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3 895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 47 694,00 11 128,60 14 308,20
Beton fundamentów m3 447,50 93,00 156,63
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3 8 444,80
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 978,60
FUNDAMENTY I PODPORY m3 782,50
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 39 598,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 29 301,00 2 930,10 5 860,00
Beton fundamentów m3 400,00
Beton podpór m3 382,50 95,63
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl 1,00 0,03
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 60,00 83,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb 271,00 10,00 80,00
Wpusty
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl 35,00 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl 24,00 1,60 1,60
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl 11,00 1,60 1,60
Zbiorniki (19 sztuk)
Przebudowa ciekow, rowow melioracyjnych i drenow
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Kolizja W1 0,20 0,20 0,10
Kolizja W5 0,20 0,20 0,40
Kolizja W7 0,20 0,50
Kolizja W8 0,10
Kolizja W9
Kolizja W10
Kolizja W11 0,20 0,50 0,20
Kolizja W12 0,20 0,20 0,20
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 1 0,10
Kolizja Nr 2
Kolizja Nr 3
Kolizja Nr 4
Kolizja Nr 6 0,90 0,90
Kolizja Nr 7 0,10 0,10
Kolizja Nr 8 0,20
Kolizja Nr 9 0,20
Kolizja Nr 10 0,10
Kolizja Nr 11
Budowa przepustów
Budowa przepustów rezerwowych mb 353,00 60,00 60,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667 kpl 0,20 0,20
Kolizja stacji transformatorowej 15/0,4 kV kpl
Kolizja ESN 04 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) w km 4+000 – 4+020 kpl
Kolizja ESN 05 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Szabły Młode 2-471 w km 3+920 – 4+020 i 0+040 – 0+060 kierunek DP1952B kpl
Kolizja ESN 06 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Śniadowo (Nowe) odg. Kier. Jakać Borki 2-456 w km 6+880 – 6+920 kpl
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl 0,20 0,30 0,20
Kolizja ESN 10 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. 2-913 Żebry Kolonia w km 13+300 – 13+380 kpl
Kolizja ESN 11 – Przebudowa linii napowietrznej SN 35 AFL Konarzyce odg. Kier. Miastkowo w km 16+200 – 16+320 kpl 0,20
Kolizja EnN 02 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-456 Jakać Borki w km 7+260 – 7+360 kpl 0,40 0,40
Kolizja EnN 03 – Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn 4x70mm2 zasilana ze stacji 2-451 Konopki Młode w km 13+700 – 13+800 kpl

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wraz z Projektantem pracował nad:

– Projektem Konstrukcji Nawierzchni rev. 05 – Projektant przekazał opracowanie do zatwierdzenia;

– Projektem Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 04  – Projektant przekazał opracowanie do zatwierdzenia;

– Projektem wzmocnienia wgłębnego podłoża za obiektem MS14 – Projektant przekazał odpowiedzi na uwagi ;

– Projektant przekazał komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;

– Projekt SOR – Projektant oczekuje na zatwierdzenie;

– Spotkanie w sprawie uzgodnienia zakresu przebudowy drenów rolniczych z przedstawicielem Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie.

Roboty przygotowawcze:

Opis robót Roboty planowane                    (4-10 X 2019) [ %] Roboty wykonane

(4-10 IX 2019 [%]

Roboty planowane                        (11-17 X 2019) [ %]

– nadzór saperski;

– oznakowanie TOR;

– nadzór środowiskowy;

– nadzór archeologiczny;

– wycinka drzew i krzewów;

– rozbiórka obiektów kubaturowych

99

12

12

12

95

100

99

12

12

12

95

100

99

13

13

13

97

100

Roboty drogowe:

Opis robót Roboty planowane                     (4-10 X 2019) [ %] Roboty wykonane

(4-10 X 2019) [%]

Roboty planowane                     (11-17 X 2019) [ %]
drogi dojazdowe (równoległe):

– odhumusowanie;

– przepusty;

– w. mrozoochronna;

-podbudowa z kruszywa łamanego

pas technologiczny:

– odhumusowanie;

-podłoże pod konstrukcje;

-podbudowa z kruszywa łamanego.

trasa główna:

-odhumusowanie

– wzmocnienie podłoża;

-nasyp.

60

5

55

36

16

13

11

18

7

3

59

4

59

32

17

13

11

26

15

3

61

5

59

40

17

14

12

28

21

4

Roboty branżowe:

Opis robót Roboty planowane                         (4-10 X 2019) [ %] Roboty wykonane

(4-10 X 2019) [%]

Roboty planowane                        ( 11-17 X 2019) [ %]
Zbiorniki retencyjne:

-ZB31A odhumusowanie

-ZB31A wykop

-ZB31B odhumusowanie

-ZB31B wykop

– ZB MOP II odhumusowanie

– Z MOP II wykop

30

30

Przebudowy SN i nN:

-Kolizja nr 2

-Kolizja ESN 04

-Kolizja ESN 05

– Kolizja  ESN 06

– kolizja EeN-02

– kolizja ESN 09

– Kolizja ESN 10

– kolizja ESN 11

– kolizja EnN-03

-przepusty rezerwowe dla GDDKiA

20

20

10

40

20

10

10

20

Przebudowa sieci wodociągowej:

-Kolizja nr 1

– Kolizja nr 5

– kolizja nr 7

– Kolizja nr 8

– Kolizja nr 9

-kolizja nr 10

-kolizja nr 11

-kolizja nr 12

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Przebudowa sieci TT

– kolizja nr 1

– kolizja nr 4

– kolizja nr 6

– kolizja nr 7

– kolizja nr 8

– kolizja nr 9

– kolizja nr 10

40

40

40

40

90

Kanalizacja teletechniczna

-studnie SKR-2

-kanał KTp1

-kanał Ktp2

-kanał KTu1

-kanał KTu2

4

100

200

4

400

Kanalizacja deszczowa

– kanał KD 11

– kanał KD 21

10

60

10

Roboty mostowe:

Nr obiektu Opis robót Roboty planowane              (4-10 X [ %] Roboty wykonane

(4-10 X 2019) [%]

Roboty planowane (11-17 X 2019) [ %]
WS-1 1. odhumusowanie 100 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 100 20 100
MS-2 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych na 50 50
4. Próbne obciążenie pali
MS-3 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych na 40 100
4. Próbne obciążenie pali
WD-4 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie placów skałdowych )
3. wykop
4. Beton podkładowy
4. zbrojenie ław fundamentowych 100 90 100
5. Betonowanie ław fundamentowych 33 66
PZDs-6 1. odhumusowanie
2. wykop
3. Beton podkładowy 100 50 100
4. Wymiana gruntu 100
5. zbrojenie ław fundamentowych 25 35 50
6. Betonowanie ław fundamentowych 25
WS-7 1. odhumusowanie 100 100
2. wykop 100
3. wymiana gruntu 70
4. Beton podkładowy 50
5. zbrojenie ław fundamentowych 15
WS-8

WS-11

1. odhumusowanie 100 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 100 50 50
1. odhumusowanie
2. wykop

WS-12

3. Wymiana gruntu 70
4. Beton podkładowy 50
1. odhumusowanie
2. wykop
3. Beton podkładowy 100 100
4. zbrojenie ław fundamentowych 50 45 75

WS-13

4. betonowanie ław fundamentowych 45 70
1. odhumusowanie
2. wykop
MS-14 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 100 80 100
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych – testowych 50 50
4. obciążenie próbne pali 50

W okresie 04-10 X 2019r. Wykonawca wraz z Projektantem pracowali nad:

 

 • Projektem Konstrukcji Nawierzchni rev. 05 – Projektant przekazała opracowanie do zatwierdzenia,
 • Projektem Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 04 – Projektant przekazał opracowanie do zatwierdzenia;
 • Korekta Projektu wzmocnienie wgłębnego podłoża za obiektem MS14 – Inżynier kontraktu przekazał uwagi;
 • Projektant przekazał komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Projektant przekazał projekt SOR do Zamawiającego do zatwierdzenia;
 • Projektant przekazał projekt SOR do Inżyniera Kontraktu;
 • Przekazanie do Wykonawcy kompletu elementów dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zgodnie z SP.30.20.00 punkt 4.4.7. – Projektant oczekuje na zatwierdzenie kompletu dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości.

Roboty przygotowawcze:

Opis robót Roboty planowane                    (27 IX- 03 X 2019) [ %] Roboty wykonane

(13-19 IX 2019 [%]

Roboty planowane                        (04-10 X 2019) [ %]

– nadzór saperski;

– oznakowanie TOR;

– nadzór środowiskowy;

– nadzór archeologiczny;

– wycinka drzew i krzewów;

– rozbiórka obiektów kubaturowych

99

10

10

10

90

100

99

10

10

10

90

100

99

12

12

12

95

100

Roboty drogowe:

Opis robót Roboty planowane                     (27 IX – 03 X 2019) [ %] Roboty wykonane

(27 IX – 03 X 2019) [%]

Roboty planowane                     (04-10 X 2019) [ %]
drogi dojazdowe (równoległe):

– odhumusowanie;

– przepusty;

– w. mrozoochronna;

-podbudowa z kruszywa łamanego

pas technologiczny:

– odhumusowanie;

-podłoże pod konstrukcje;

-podbudowa z kruszywa łamanego.

trasa główna:

-odhumusowanie

– wzmocnienie podłoża;

-nasyp.

60

5

45

27

15

10

8

9

5

1

56

4

50

27

15

12

10

15

5

2

60

5

55

36

16

13

11

18

7

3

Roboty branżowe:

Opis robót Roboty planowane                         (27 IX – 03 X 2019) [ %] Roboty wykonane

(27 IX – 03 X 2019) [%]

Roboty planowane                        ( 04-10 X 2019) [ %]
Zbiorniki retencyjne:

-ZB31A odhumusowanie

-ZB31A wykop

-ZB31B odhumusowanie

-ZB31B wykop

– ZB MOP II odhumusowanie

– Z MOP II wykop

30

30

Przebudowy SN i nN:

-Kolizja nr 2

-Kolizja ESN 04

-Kolizja ESN 05

– Kolizja  ESN 06

– kolizja EeN-02

– kolizja ESN 09

– Kolizja ESN 10

– kolizja ESN 11

– kolizja EnN-03

-przepusty rezerwowe dla GDDKiA

40

30

10

40

10

20

20

10

Przebudowa sieci wodociągowej:

-Kolizja nr 1

– Kolizja nr 5

– kolizja nr 7

– Kolizja nr 8

– Kolizja nr 9

-kolizja nr 10

-kolizja nr 11

-kolizja nr 12

20

10

10

20

20

20

10

10

10

20

20

10

20

20

20

20

Przebudowa sieci TT

– kolizja nr 1

– kolizja nr 4

– kolizja nr 7

– kolizja nr 8

– kolizja nr 9

– kolizja nr 10

40

40

40

40

40

40

40

40

Kanalizacja deszczowa

-dren Z.1

-dren Z.2.1

-dren Z.6

Przebudowa sieci drenarskiej

-kanał KD11

10

Roboty mostowe:

Nr obiektu Opis robót Roboty planowane (27 IX – 03 X [ %] Roboty wykonane

(27 IX – 03 X 2019) [%]

Roboty planowane (04-10 X 2019) [ %]
WS-1 1. odhumusowanie 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)

100

MS-2 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)

3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych na

50

10

50

4. Próbne obciążenie pali 100
MS-3 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)

3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych 100 10
4. Próbne obciążenie pali 100
WD-4 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie placów składowych )

3. wykop 100 100
4. Beton podkładowy 100 100
5. zbrojenie ław fundamentowych 50 50 100
6. Betonowanie ław fundamentowych 33
PZDs-6 1. odhumusowanie 100 100
2. wykop 50 100
3. Beton podkładowy 100
4. zbrojenie ław fundamentowych 25
WS-7 1. odhumusowanie 100
2. wykop 100
WS-8 1. odhumusowanie 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)

100

WS-11 1. odhumusowanie 100 100
2. wykop 50 100
3. wymiana gruntu 100
WS-12 1. odhumusowanie
2. wykop
3. Beton podkładowy 50 50 100
4. zbrojenie ław fundamentowych 25 25 50
WS-13 1. odhumusowanie
2. wykop
3. Beton podkładowy
4. zbrojenie ław fundamentowych 75 100
5. betonowanie ław fundamentowych 50 90 100
6. Zbrojenie korpusu 25
MS-14 1. odhumusowanie 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)

100

3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych – testowych

50

W okresie 27 IX – 03 X 2019r. Wykonawca wraz z Projektantem pracowali nad:

 

 • Spotkanie z Inżynierem Kontraktu w sprawie uwag do: PKN, PWP, PWW;
 • Projektem Konstrukcji Nawierzchni rev. 04 – w trakcie weryfikacji;
 • Projektem Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 03 – w trakcie weryfikacji;
 • Korekta Projektu wzmocnienie wgłębnego podłoża za obiektem MS14;
 • Projektant przekazał komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Projektem SOR w trakcie uzgadniania z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Przekazanie do Wykonawcy kompletu elementów dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zgodnie z SP.30.20.00 punkt 4.4.7.

– wrzesień

Roboty przygotowawcze:

Opis robót Roboty planowane                    (20-26 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(13-19 IX 2019 [%]

Roboty planowane                        (27 IX-  03 X 2019) [ %]

– nadzór saperski;

– oznakowanie TOR;

– nadzór środowiskowy;

– nadzór archeologiczny;

– wycinka drzew i krzewów;

– rozbiórka obiektów kubaturowych

99

9

9

9

75

100

98

9

9

9

75

85

99

10

10

10

90

100

Roboty drogowe:

Opis robót Roboty planowane                     (20-26 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(20-26 IX 2019) [%]

Roboty planowane                     (27 IX – 03 X 2019) [ %]
drogi dojazdowe (równoległe):

– odhumusowanie;

– przepusty;

– w. mrozoochronna;

-podbudowa z kruszywa łamanego

pas technologiczny:

– odhumusowanie;

-podłoże pod konstrukcje;

-podbudowa z kruszywa łamanego.

trasa główna:

-odhumusowanie

– wzmocnienie podłoża;

-nasyp.

55

5

36

19

15

10

8

5

5

1

56

4

44

23

14

9

9

8

3

1

60

5

45

27

15

10

8

9

5

1

Roboty branżowe:

Opis robót Roboty planowane                         (20-26 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(20-26 IX 2019) [%]

Roboty planowane                        ( 27 IX – 03 X 2019) [ %]
Zbiorniki retencyjne:

-ZB31A odhumusowanie

-ZB31A wykop

-ZB31B odhumusowanie

-ZB31B wykop

– ZB MOP II odhumusowanie

– Z MOP II wykop

30

20

20

30

Przebudowy SN i nN:

-Kolizja nr 2

-Kolizja ESN 04

-Kolizja ESN 05

– Kolizja  ESN 06

– kolizja EeN-02

– Kolizja ESN 10

– kolizja ESN 11

– kolizja EnN-03

-przepusty rezerwowe dla GDDKiA

30

20

30

20

10

10

30

20

30

20

10

40

30

10

Przebudowa sieci wodociągowej:

-Kolizja nr 1

– Kolizja nr 5

– Kolizja nr 8

– Kolizja nr 9

-kolizja nr 10

-kolizja nr 11

-kolizja nr 12

10

20

10

20

20

20

20

10

20

10

40

20

20

20

20

10

10

20

20

Przebudowa sieci TT

– kolizja nr 1

– kolizja nr 4

– kolizja nr 7

– kolizja nr 8

– kolizja nr 9

– kolizja nr 10

10

20

20

20

20

10

40

20

20

20

40

40

40

40

Przebudowa sieci drenarskiej

-dren Z.1

-dren Z.2.1

-dren Z.6

Roboty mostowe:

Nr obiektu Opis robót Roboty planowane (20-26 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(20-26 IX 2019) [%]

Roboty planowane (27 IX – 03 X 2019) [ %]
MS-2 1. odhumusowanie  –
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)  –
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych na 10 10 50
MS-3 1. odhumusowanie  –  –
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)  –  –  –
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych na 100 10 100
WD-4 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie placów składowych )  –
3. wykop 100 90 100
4. beton podkładowy 66 100
5. zbrojenie ław fundamentowych  – 20 50
PZDs-6 1. odhumusowanie  –  – 100
2. wykop  – 50
WS-11 1. odhumusowanie 50 100
2. wykop  –  – 50
WS-12 1. odhumusowanie  –
2. wykop 100 100
3. beton podkładowy  – 50 50
4. zbrojenie ław fundamentowych  – 25
WS-13 1. odhumusowanie  –  –
2. wykop  –  –
3. beton podkładowy  –  –
4. zbrojenie ław fundamentowych 10 50 75
5. betonowanie ław fundamentowych  – 50
MS-14 1. odhumusowanie 100  –
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 100

W okresie 20-26 IX 2019r. Wykonawca wraz z Projektantem pracowali nad:

 

 • Projektu Konstrukcji Nawierzchni rev. 04 w trakcie weryfikacji przez IK;
 • Projektu Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 03, przekazany do Wykonawcy, w trakcie uzgadniania;
 • Projektant przekazała komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Projekt SOR w trakcie uzgadniania z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Przekazanie przez Wykonawcę pełnomocnictwa dla Geodety w celu uzyskania dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości.
 • Przekazanie podpisanego protokołu styków dotyczącego inżynierii ruchu;
 • Przekazanie do Zamawiającego wniosków o przyłączenie Hydroforów H1 i H2 do sieci dystrybucyjnej PGE.

Roboty przygotowawcze:

Opis robót Roboty planowane                    (13-19 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(13-19 IX 2019 [%]

Roboty planowane                        (20-26 IX 2019) [ %]

– nadzór saperski;

– oznakowanie TOR;

– nadzór środowiskowy;

– nadzór archeologiczny;

– wycinka drzew i krzewów;

– rozbiórka obiektów kubaturowych

96

7

7

7

65

100

96

7

7

7

65

80

99

9

9

9

75

100

Roboty drogowe:

Opis robót Roboty planowane                     (13-19 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(13-19 IX 2019) [%]

Roboty planowane                     (20-26 IX 2019) [ %]
drogi dojazdowe (równoległe):

– odhumusowanie;

– przepusty;

– w. mrozoochronna;

-podbudowa z kruszywa łamanego

pas technologiczny:

– odhumusowanie;

-podłoże pod konstrukcje;

-podbudowa z kruszywa łamanego.

trasa główna:

-odhumusowanie

– wzmocnienie podłoża;

-nasyp.

45

3

19

14

15

10

5

50

4

30

14

14

9

7

4

2

1

55

5

36

19

15

10

8

5

5

1

Roboty branżowe:

Opis robót Roboty planowane                         (13-19 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(13-19 IX 2019) [%]

Roboty planowane                        ( 20-26 IX 2019) [ %]
Zbiorniki retencyjne:

-ZB31A odhumusowanie

-ZB31A wykop

-ZB31B odhumusowanie

-ZB31B wykop

– ZB MOP II odhumusowanie

– Z MOP II wykop

20

20

10

20

0

20

30

20

Przebudowy SN i nN:

-Kolizja nr 2

-Kolizja ESN 04

-Kolizja ESN 05

– Kolizja  ESN 06

– kolizja EeN-02

– Kolizja ESN 10

– kolizja ESN 11

– kolizja EnN-03

-przepusty rezerwowe dla GDDKiA

30

30

10

30

10

30

10

30

30

0

30

0

30

10

30

20

30

20

10

10

Przebudowa sieci wodociągowej:

-Kolizja nr 1

– Kolizja nr 5

– Kolizja nr 8

– Kolizja nr 9

-kolizja nr 10

-kolizja nr 11

-kolizja nr 12

30

20

20

20

20

20

20

30

0

40

20

30

0

0

10

20

10

20

20

20

20

Przebudowa sieci TT

– kolizja nr 1

– kolizja nr 4

– kolizja nr 7

– kolizja nr 8

– kolizja nr 9

– kolizja nr 10

30

10

20

20

80

40

10

20

20

20

20

Przebudowa sieci drenarskiej

-dren Z.1

-dren Z.2.1

-dren Z.6

10

20

20

20

20

Roboty mostowe:

Nr obiektu Opis robót Roboty planowane                    (13-19 IX 2019) %] Roboty wykonane

(13-19 IX 2019) [%]

Roboty planowane (20-26 IX 20019) [ %]
MS-2 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych 10 10 10
MS-3 1. odhumusowanie
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej)
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych 50 10 100
WD-4 1. odhumusowanie 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie placów składowych ) 100 100
3. wykop 50 50 100
WS-12 1.       odhumusowanie 50
2.       wykop 20 100
WS-13 1. odhumusowanie 100 100
2. wykop 100 100
3. wykonanie betonów podkładowych 100
4.roboty zbrojarskie 10
MS-14 1. odhumusowanie 20 20 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 20 20 100

W okresie 13-19 IX 2019r. Wykonawca wraz z Projektantem pracowali nad:

 

 • Projektem KSZR rev05 – pozytywna opinia Zamawiającego, negatywna opinia WITD
 • Projektem Konstrukcji Nawierzchni rev. 04 w trakcie opracowania przez Projektanta;
 • Projektem Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 03, w trakcie uzgadniania;
 • Projektant przekazała komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Projektem SOR w trakcie uzgadniania,
 • Przekazanie podpisanego protokołu styków dotyczącego inżynierii ruchu.

Roboty przygotowawcze:

Opis robót Roboty planowane                    (6-12 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(6-12 IX 2019 [%]

Roboty planowane                        (13-19 IX 2019) [ %]

– nadzór saperski;

– oznakowanie TOR;

– nadzór środowiskowy;

– nadzór archeologiczny;

– wycinka drzew i krzewów;

– rozbiórka obiektów kubaturowych

90

6

6

6

55

100

90

6

6

6

55

80

96

7

7

7

65

100

Roboty drogowe:

Opis robót Roboty planowane                     (6-12 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(6-12 IX 2019) [%]

Roboty planowane                     (13-19 IX 2019) [ %]
drogi dojazdowe (równoległe):

– odhumusowanie;

– przepusty;

– w. mrozoochronna;

-podbudowa z kruszywa łamanego

pas technologiczny:

– odhumusowanie;

-podłoże pod konstrukcje

-podbudowa z kruszywa łamanego

23

2

16

14

15

9

43

2

15

8

12

9

4

45

3

19

14

15

10

5

Roboty branżowe:

Opis robót Roboty planowane                         (6-12 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(6-12 IX 2019) [%]

Roboty planowane                        ( 13-19 IX 2019) [ %]
Zbiorniki retencyjne:

-ZB31A odhumusowanie

-ZB31A wykop

-ZB31B odhumusowanie

-ZB31B wykop

– ZB MOP II odhumusowanie

– Z MOP II wykop

10

10

30

10

10

30

20

20

10

Przebudowy SN i nN:

-Kolizja nr 2

-Kolizja ESN 04

-Kolizja ESN 05

– Kolizja  ESN 06

– kolizja EeN-02

– Kolizja ESN 10

– kolizja ESN 11

– kolizja EnN-03

-przepusty rezerwowe dla GDDKiA

40

20

20

20

20

10

40

20

0

20

20

30

30

10

30

10

30

10

Przebudowa sieci wodociągowej:

-Kolizja nr 1

– Kolizja nr 5

– Kolizja nr 8

– Kolizja nr 9

-kolizja nr 10

-kolizja nr 11

-kolizja nr 12

20

20

20

20

20

20

20

10

20

10

30

30

20

20

20

20

20

20

Przebudowa sieci TT

– kolizja nr 1

– kolizja nr 7

– kolizja nr 8

– kolizja nr 9

– kolizja nr 10

10

10

20

20

20

20

20

30

10

20

20

Przebudowa sieci drenarskiej

-dren Z.1

-dren Z.2.1

-dren Z.6

10

10

20

20

Roboty mostowe:

Nr obiektu Opis robót Roboty planowane                        (6-12 IX 2019) [ %] Roboty wykonane

(6-12 IX 2019) [%]

Roboty planowane (13-19 IX 2019) [ %]
MS-2 1. odhumusowanie 100 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 100 100
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych 10

MS-3

1. odhumusowanie 100 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 100
3. montaż (wbijanie) pali prefabrykowanych 50
WD-4 1. odhumusowanie 100
2. roboty przygotowawcze (wykonanie placów składowych ) 100
3. wykop 50
WS-13 1. odhumusowanie 100
2. wykop 100
MS-14 1. odhumusowanie 20
2. roboty przygotowawcze (wykonanie platformy roboczej) 20

Usuwanie kukurydzy w przybliżonych lokalizacjach: km 9+940; 15+250-16+370.

 

W okresie 6-12 IX 2019r. Wykonawca wraz z Projektantem pracowali nad:

 

 • Projekt KSZR rev05 – pozytywna opinia Zamawiającego, negatywna opinia WITD;
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev. 03 w trakcie uzgadniania;
 • Projekt Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 02 w trakcie uzgadniania;
 • Projektant przekazała komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Opracowanie uwag do projektu SOR;
 • Przekazanie opieczętowanego wykazu działek objętych liniami rozgraniczającymi;
 • Spotkanie z Zamawiającym w sprawie Projektu SOR;
 • Wykonawca oczekuje na wydanie pełnomocnictwa przez Zamawiającego dla Geodety w celu uzyskania dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości.
 • Projektant odniósł się do uwag IK dla tomu 2.1 oraz przekazał do Wykonawcy Plany i profile bez zmian istotnych w stosunku do PB.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Usuwanie kukurydzy km 5+000 – 7+400,
 • Przekazanie do uzgodnienia Projektu Konstrukcji Nawierzchni rev.3,
 • Przekazanie do uzgodnienia Projektu Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev.2,
 • Opracowanie uwag do projektu SOR,
 • Przekazanie kompletu opieczętowanych załączników do Decyzji ZRID,
 • Spotkanie z Zamawiającym w sprawie Projektu SOR,

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Usuwanie kukurydzy w przybliżonych lokalizacjach: 1+800; 2+900; 3+200; 4+000; 4+800; 10+100; 10+200; 10+500; 11+000; 11+800; 12+400; 13+000; 13+900; 14+100.
 • Projektem KSZR w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym, negatywna opinia WITD;
 • Uzgodnienie z Projektantem projektu Wzmocnień Podłoża Gruntowego oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni;
 • Projektant przekazała komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Opracowanie uwag do projektu SOR;
 • Projektant przedłożył do zatwierdzenia projekt tom 2.3.2, 2.3.3 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych, zgodny z ustaleniami z IK;
 • Uzyskanie decyzji derogacyjnych;
 • Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Placu Budowy przez Zamawiającego
 • Usuwanie kukurydzy w przybliżonych lokalizacjach, w granicach pasa drogowego km 0+600, 1+300, 4+700
 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wydanie decyzji ZRID – 12.08.2019r.
 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym.
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym. Negatywna opinia WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • prace nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym. Negatywna opinia WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • prace nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR
 • Zatwierdzenie projektu TOR dla węzła przez UM w Warszawie

– lipiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK, Zamawiającym oraz WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przesłanie odpowiedzi na uwagi IK
 • Projektem SOR
 • Projektem TOR dla węzła – przesłany do zatwierdzenia do UM w Warszawie

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK, Zamawiającym oraz WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przesłanie odpowiedzi na uwagi IK
 • Projektem SOR
 • Projektem TOR dla węzła – przesłany do zatwierdzenia do UM w Warszawie

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • Uzgodnienie rozwiązań z KSZR i przekazanie do IK oraz Zamawiającego celem uzgodnienia
 • Przekazanie KSZR do uzgodnienia z WITD
 • Przekazanie do uzgodnienia Projektu Wykonawczego tom 2.1 Budowa układu drogowego rewizja nr 1 wraz z Projektem Wzmocnień Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • Przygotowanie porównania zmian w zakresie przepustów drogowych oraz rowów drogowych w odniesieniu do wydanych decyzji wodnoprawnych
 • Praca nad STWiORB- przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych (branża sanitarna i elektroenergetyczna)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektu wykonawczego – tom 2.1 Budowa układu drogowego do uzgodnienia z IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Zmiana rozwiązań projektu budowlanego w PUW. Zmiana związana z wydanym postanowieniem RDOŚ
 • Rada Techniczna z Projektantem, IK i Zamawiającym

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektu wykonawczego – tom 2.1 Budowa układu drogowego do uzgodnienia z IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych oraz planów sytuacyjnych z porównania PB-PW do IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przekazanie podpisanych wykazów i kart zmian do dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie kolejnych rewizji dla projektów wykonawczych do IK w tym projektu wykonawczego na ZOPI (etap PW)
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opracowanie projektu SOR zgodnie z uwagami IK i Zamawiającego
 • Przekazanie do UM rewizji projektu TOR

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie kolejnych rewizji dla projektów wykonawczych do IK w tym projektu wykonawczego na ZOPI (etap PW)
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Spotkanie projektowe z IK
 • Przygotowanie rewizji projektu TOR do przekazania do UM

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie opinii Projektanta do opinii otrzymanej od Prezydenta Miasta Łomża,
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia styku z Wykonawcą zadania nr 5,
 • złożenie wniosku o uzgodnienie styku do firmy Strabag,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • wprowadzenie uwag do Prognozy Ruchu i przygotowanie materiału do ponownego złożenia do przeglądu i Zatwierdzenia,
 • złożenie wniosku o ponowne zaopiniowanie rozwiązań projektowych do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • przesłanie wniosku do Zarządu Zlewni w Ostrołęce z prośbą o określenie powierzchniowych wód płynących na obszarze projektowanej drogi krajowej nr 64,
 • uzyskanie opinii od Prezydenta Miasta Łomża odnośnie rozwiązań projektowych,
 • analiza uwag roboczych otrzymanych od Inżyniera do projektów budowlanych zieleni i branży elektroenergetycznej,
 • uzyskanie wykazów montażowych linii 110 kV od PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie akceptacji warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przygotowanie odpowiedzi na pismo Inżyniera dot. Projektu Zagospodarowania Terenu,
 • przygotowywanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera w wersji papierowej i elektronicznej

– kwiecień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Odpowiedz na pismo stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Przekazanie projektu budowlanego zawierającego uwagi zawarte w protokole z posiedzenia ZOPI

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Odpowiedź do RDOŚ w sprawie uwag do raportu POOŚ – przekazanie aneksu nr 1 do Raportu
 • Odpowiedź na pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Przekazanie projektu budowlanego zawierającego uwagi zawarte w protokole z posiedzenia ZOPI
 • Przekazanie do weryfikacji projektu wzmocnień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)
 • Opracowanie PW – branża drogowa oraz odwodnienia (kanały deszczowe)
 • Odpowiedź na uwagi RDOŚ do Raportu POOŚ – zestawienie rowów drogowych
 • Opracowanie i przygotowanie PB zawierającego uwagi z posiedzenia ZOPI
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych i szczegółowych wynikających z uwag do Projektu SOR
 • Odpowiedz na pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Przekazanie projektów SOR do GDDKiA w Warszawie i GDDKiA w Białymstoku do zatwierdzenia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Odpowiedź na uwagi RDOŚ do raportu POOŚ
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)
 • Opracowanie i przygotowanie PB zawierającego uwagi z posiedzenia ZOPI
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych i szczegółowych wynikających z uwag do Projektu SOR
 • Odpowiedz na pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Uzgodnienie projektów wykonawczych dla zakresu drogowego z Zarządcami dróg

– marzec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Przekazanie przez PUW raportu OOŚ do RDOŚ
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)
 • Opracowanie i przygotowanie PB zawierającego uwagi z posiedzenia ZOPI
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych i szczegółowych wynikających z uwag do Projektu SOR
 • Przekazanie stanowiska do uwag do KSZR_rev4
 • Projektant otrzymał pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach procedury ZRID- przygotowanie odpowiedzi

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Przekazanie przez PUW raportu OOŚ do RDOŚ
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Przekazanie do zatwierdzenia Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna (zbiorniki)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Przekazanie przez PUW raportu OOŚ do RDOŚ
 • Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Opracowanie Projektu Wykonawczego – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Otrzymanie postanowienia w sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności dla PW i złożenie wymaganego uzupełnienia dla PUW

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Ponowne wystąpienie do Wód Polskich w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji wodnoprawnej dotyczącej usług wodnych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami Zamawiającego do Projektu Budowlanego
 • Wydanie pozwolenia WP na usługi wodne
 • Przekazanie rzeczoznawcy PPOŻ opracowania: TOM 2.7 Instalacja zewnętrzna gazowa na płynny gaz propan ze zbiornikami 20m3 dla MOP-ów „Chomentowo” III Z i II W
 • Przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

– styczeń

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami Zamawiającego do Projektu Budowlanego
 • Przekazanie do PUW odpowiedzi na wezwanie do wniosku ZRID
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Przygotowanie i przekazanie drogą elektroniczną załączników do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektu TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Opracowanie odpowiedzi do wezwania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Opracowanie projektów podziałów oraz aktualizacja mapy do celów projektowych – zgodnie z uwagami od Zamawiającego do Projektu Budowlanego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Spotkanie w Wodach Polskich w sprawie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej
 • Spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Złożenie odpowiedzi w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
 • Przekazanie projektów wykonawczych do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do uzgodnień
 • Złożenie wniosku o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Opracowanie odpowiedzi do wezwania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Opracowanie projektów podziałów oraz aktualizacja mapy do celów projektowych – zgodnie z uwagami od Zamawiającego do Projektu Budowlanego