ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 100%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         100%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 100,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 100,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 100,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 100,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 100,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 100,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 100,00%
13 roboty wykończeniowe 100,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 100,00%
MS-2 100,00%
MS-3 100,00%
WD-4 100,00%
WS-5 100,00%
PZDs-6 100,00%
WS-7 100,00%
WS-8 100,00%
WD-9 100,00%
WD-10 100,00%
WS-11 100,00%
WS-12 100,00%
WS-13 100,00%
MS-14 100,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 100,00%
oświetlenie 100,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 99,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 100,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 99,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 100,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 99,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 100,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 100,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 95,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 100,00%
13 roboty wykończeniowe 89,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 100,00%
MS-2 100,00%
MS-3 100,00%
WD-4 100,00%
WS-5 100,00%
PZDs-6 100,00%
WS-7 100,00%
WS-8 100,00%
WD-9 100,00%
WD-10 100,00%
WS-11 100,00%
WS-12 100,00%
WS-13 100,00%
MS-14 100,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 99,00%
oświetlenie 99,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 99,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 99,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 99,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 100,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 99,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 100,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 100,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 95,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 100,00%
13 roboty wykończeniowe 89,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 99,00%
MS-2 99,00%
MS-3 99,00%
WD-4 99,00%
WS-5 99,00%
PZDs-6 99,00%
WS-7 99,00%
WS-8 99,00%
WD-9 99,00%
WD-10 99,00%
WS-11 99,00%
WS-12 99,00%
WS-13 99,00%
MS-14 99,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 98,00%
oświetlenie 95,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 100,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 98,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 99,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 97,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 99,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 99,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 85,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 100,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 99,00%
MS-2 99,00%
MS-3 99,00%
WD-4 99,00%
WS-5 99,00%
PZDs-6 99,00%
WS-7 99,00%
WS-8 98,00%
WD-9 99,00%
WD-10 99,00%
WS-11 98,00%
WS-12 98,00%
WS-13 98,00%
MS-14 98,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 75,00%
oświetlenie 60,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 95,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 87,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 95,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 99,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 99,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 47,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 100,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 98,00%
MS-2 98,00%
MS-3 99,00%
WD-4 99,00%
WS-5 98,00%
PZDs-6 98,00%
WS-7 96,00%
WS-8 95,00%
WD-9 99,00%
WD-10 99,00%
WS-11 96,00%
WS-12 96,00%
WS-13 96,00%
MS-14 96,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 72,00%
oświetlenie 55,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 95,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 87,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 95,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 99,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 99,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 47,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 100,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 97,00%
MS-2 96,00%
MS-3 98,00%
WD-4 99,00%
WS-5 97,00%
PZDs-6 97,00%
WS-7 94,00%
WS-8 88,00%
WD-9 98,00%
WD-10 96,00%
WS-11 94,00%
WS-12 94,00%
WS-13 95,00%
MS-14 94,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 70,00%
oświetlenie 52,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 95,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 87,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2021r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 95,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 99,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 99,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 47,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 99,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2021r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 97,00%
MS-2 96,00%
MS-3 98,00%
WD-4 99,00%
WS-5 97,00%
PZDs-6 97,00%
WS-7 94,00%
WS-8 88,00%
WD-9 98,00%
WD-10 96,00%
WS-11 94,00%
WS-12 94,00%
WS-13 95,00%
MS-14 94,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2021r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 66,00%
oświetlenie 50,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 95,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 85,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 100,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 95,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 99,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 99,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 47,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 99,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 97,00%
MS-2 96,00%
MS-3 98,00%
WD-4 99,00%
WS-5 97,00%
PZDs-6 97,00%
WS-7 94,00%
WS-8 88,00%
WD-9 98,00%
WD-10 96,00%
WS-11 94,00%
WS-12 94,00%
WS-13 95,00%
MS-14 94,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 42,00%
oświetlenie 47,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 93,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 84,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 99,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 92,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 98,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 98,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 38,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 96,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 95,00%
MS-2 94,00%
MS-3 97,00%
WD-4 97,00%
WS-5 96,00%
PZDs-6 97,00%
WS-7 93,00%
WS-8 85,00%
WD-9 98,00%
WD-10 96,00%
WS-11 94,00%
WS-12 93,00%
WS-13 94,00%
MS-14 93,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 42,00%
oświetlenie 47,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 93,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 84,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 100,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 99,00%
6 wykonanie GWN 99,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 100,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 90,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 100,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 97,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 22,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 75,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 90,00%
MS-2 85,00%
MS-3 96,00%
WD-4 97,00%
WS-5 95,00%
PZDs-6 96,00%
WS-7 75,00%
WS-8 60,00%
WD-9 90,00%
WD-10 90,00%
WS-11 85,00%
WS-12 87,00%
WS-13 90,00%
MS-14 88,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 40,00%
oświetlenie 44,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 89,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 83,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         99%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2020r.

Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 99,00%
2 wykonanie wykopów 98,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 98,00%
6 wykonanie GWN 98,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 99,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 87,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 95,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 95,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 15,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 45,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 81,00%
MS-2 77,00%
MS-3 91,00%
WD-4 96,00%
WS-5 90,00%
PZDs-6 89,00%
WS-7 62,00%
WS-8 38,00%
WD-9 84,00%
WD-10 84,00%
WS-11 75,00%
WS-12 84,00%
WS-13 87,00%
MS-14 81,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 37,00%
oświetlenie 40,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 85,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 82,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         98%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 98,00%
2 wykonanie wykopów 96,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 96,00%
6 wykonanie GWN 92,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 98,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 85,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 78,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 74,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 6,00%
12 wykonanie nawierzchni betonowej 6,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 80,00%
MS-2 60,00%
MS-3 87,00%
WD-4 95,00%
WS-5 87,00%
PZDs-6 86,00%
WS-7 60,00%
WS-8 36,00%
WD-9 75,00%
WD-10 75,00%
WS-11 70,00%
WS-12 83,00%
WS-13 86,00%
MS-14 80,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 35,00%
oświetlenie 39,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 80,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 80,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 98%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 97,00%
2 wykonanie wykopów 92,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 94,00%
6 wykonanie GWN 85,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 85,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 70,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 65,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 55,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 4,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 57,00%
MS-2 58,00%
MS-3 77,00%
WD-4 77,00%
WS-5 82,00%
PZDs-6 72,00%
WS-7 52,00%
WS-8 32,00%
WD-9 67,00%
WD-10 68,00%
WS-11 53,00%
WS-12 83,00%
WS-13 77,00%
MS-14 52,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 33,00%
oświetlenie 38,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 75,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 80,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         98%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 98,00%
2 wykonanie wykopów 88,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 92,00%
6 wykonanie GWN 82,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 75,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 50,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 50,00%
10 wykonanie podbudowy zasadniczej C 8/10 8,00%
11 wykonanie nawierzchni bitumicznej 2,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 55,00%
MS-2 55,00%
MS-3 75,00%
WD-4 75,00%
WS-5 80,00%
PZDs-6 70,00%
WS-7 50,00%
WS-8 30,00%
WD-9 65,00%
WD-10 65,00%
WS-11 50,00%
WS-12 80,00%
WS-13 75,00%
MS-14 50,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 100,00%
zasilanie 17,00%
oświetlenie 19,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 68,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 100,00%
Kanał technologiczny 67,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 97%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 95,00%
2 wykonanie wykopów 82,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 86,00%
6 wykonanie GWN 60,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 48,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 35,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 25,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 40,00%
MS-2 40,00%
MS-3 65,00%
WD-4 60,00%
WS-5 65,00%
PZDs-6 55,00%
WS-7 40,00%
WS-8 28,00%
WD-9 55,00%
WD-10 60,00%
WS-11 45,00%
WS-12 65,00%
WS-13 65,00%
MS-14 40,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 98,00%
zasilanie 3,00%
oświetlenie 7,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 65,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 95,00%
Kanał technologiczny 60,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         97%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 95,00%
2 wykonanie wykopów 65,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 75,00%
6 wykonanie GWN 38,00%
7 warstwa ulepszonego podłoża w wykopie 29,00%
8 wykonie warstwy mrozoochronnej 17,00%
9 wykonanie podbudowy pomocniczej C 5/6 5,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 38,00%
MS-2 36,00%
MS-3 45,00%
WD-4 55,00%
WS-5 44,00%
PZDs-6 52,00%
WS-7 36,00%
WS-8 27,00%
WD-9 34,00%
WD-10 55,00%
WS-11 30,00%
WS-12 49,00%
WS-13 60,00%
MS-14 26,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.04.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 95,00%
Przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych 41,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 93,00%
Kanał technologiczny 42,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         97%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 95,00%
2 wykonanie wykopów 50,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 100,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 100,00%
5 wykonanie nasypów 62,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 35,00%
MS-2 34,00%
MS-3 34,00%
WD-4 40,00%
WS-5 20,00%
PZDs-6 50,00%
WS-7 32,00%
WS-8 25,00%
WD-9 32,00%
WD-10 38,00%
WS-11 26,00%
WS-12 45,00%
WS-13 55,00%
MS-14 23,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.03.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 100,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 29.02.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         97%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 29.02.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 91,00%
2 wykonanie wykopów 43,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 98,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 92,00%
5 wykonanie nasypów 56,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 29.02.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 30,00%
MS-2 29,00%
MS-3 28,00%
WD-4 30,00%
WS-5 15,00%
PZDs-6 40,00%
WS-7 30,00%
WS-8 24,00%
WD-9 25,00%
WD-10 29,00%
WS-11 23,00%
WS-12 42,00%
WS-13 45,00%
MS-14 20,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 29.02.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 100,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r.

Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 45,00%
2 wykonanie wykopów 29,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 98,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 92,00%
5 wykonanie nasypów 33,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 25,00%
MS-2 20,00%
MS-3 25,00%
WD-4 23,00%
WS-5 30,00%
PZDs-6 12,00%
WS-7 15,00%
WS-8 20,00%
WD-9 20,00%
WD-10 10,00%
WS-11 20,00%
WS-12 35,00%
WS-13 36,00%
MS-14 10,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 95,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 44,00%
2 wykonanie wykopów 26,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 95,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 88,00%
5 wykonanie nasypów 28,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 11,00%
MS-2 10,00%
MS-3 19,00%
WD-4 16,00%
PZDs-6 12,00%
WS-7 4,00%
WS-8 1,50%
WD-9 2,00%
WD-10 2,00%
WS-11 8,00%
WS-12 18,00%
WS-13 21,00%
MS-14 1,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 90,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r.

ETAP PROJEKTOWANIA

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 Drogi technologiczne w śladzie dróg równoległych (DD)
1a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 57,00%
1b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 49,00%
1c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 44,00%
2 Drogi technologiczne w śladzie pasów technicznych
2a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 22,00%
2b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 21,00%
2c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 20,00%
3 S61 Trasa zasadnicza
3a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 11,00%
3b wymiana gruntów nienośnych 55,00%
3c wzmocnienie podłoża – kolumny 18,00%
3d wykonanie wykopów 9,00%
3e wykonanie nasypów 12,00%
4 Drogi poprzeczne
4a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 5,00%
4b wykonanie wykopów 5,00%
4c wykonanie nasypów 4,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 8,00%
MS-2 7,00%
MS-3 18,00%
WD-4 14,00%
PZDs-6 10,00%
WS-7 4,00%
WS-8 0,50%
WD-9 1,00%
WD-10 1,00%
WS-11 5,00%
WS-12 17,00%
WS-13 20,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych
kolizja 1 90,00%
kolizja 2 90,00%
ESN04 90,00%
ESN05 90,00%
ESN06 90,00%
ESN09 90,00%
ESN10 90,00%
EnN02 90,00%
EnN03 90,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych
kolizja nr 1 90,00%
kolizja nr 3 90,00%
kolizja nr 4 90,00%
kolizja nr 5 40,00%
kolizja nr 7 90,00%
kolizja nr 8 90,00%
kolizja nr 9 90,00%
kolizja nr 10 90,00%
kolizja nr 11 90,00%

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2019r.

ETAP PROJEKTOWANIA

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

Etap Robót budowlanych

zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 Drogi technologiczne w śladzie dróg równoległych (DD)
1a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 50,00%
1b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 35,00%
1c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 28,00%
2 Drogi technologiczne w śladzie pasów technicznych
2a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 7,00%
2b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 6,00%
2c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 5,00%
3 S61 Trasa zasadnicza
3a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 2,00%
3b wymiana gruntów nośnych 10,00%
3c wykonanie wykopów 2,00%
3d wykonanie nasypów 2,00%
4 Drogi poprzeczne
4a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 5,00%
4b wykonanie wykopów 1,00%
4c wykonanie nasypów 1,00%
nr Roboty budowlane w zakresie branży mostowej zaawansowanie rzeczowe [%]
MS-02
1 etap posadowienia podłoża 10,00%
MS-03
1 etap posadowienia podłoża 8,20%
WD-4
1 etap podpór 7,50%
PZDs6
1 etap podpór 1,00%
WS-11
1 etap podpór 1,00%
WS-12
1 etap podpór 10,00%
WS-13
1 etap podpór 35,00%
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych
ESN04 90,00%
ESN05 90,00%
ESN06 90,00%
ESN10 90,00%
EnN03 90,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych
kolizja nr 1 40,00%
kolizja nr 5 40,00%
kolizja nr 8 90,00%
kolizja nr 9 90,00%
kolizja nr 10 90,00%
kolizja nr 11 40,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 100%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         85%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         85%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         80%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.        80%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe, stan na 30.04.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 55%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe, stan na 31.03.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 35%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 35%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 25%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 20%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 98%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 10%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 95%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 85%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 95%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 98%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 10%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 95%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 85%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 75%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 96%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 5%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 99%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 90%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 75%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 65%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2020r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         97%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 90,00%
2 wykonanie wykopów 40,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 98,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 92,00%
5 wykonanie nasypów 53,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2020r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 26,00%
MS-2 22,00%
MS-3 26,00%
WD-4 25,00%
WS-5 13,00%
PZDs-6 31,00%
WS-7 21,00%
WS-8 22,00%
WD-9 21,00%
WD-10 11,00%
WS-11 21,00%
WS-12 36,00%
WS-13 38,00%
MS-14 17,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2020r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 100,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r.

Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 45,00%
2 wykonanie wykopów 29,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 98,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 92,00%
5 wykonanie nasypów 33,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 25,00%
MS-2 20,00%
MS-3 25,00%
WD-4 23,00%
WS-5 30,00%
PZDs-6 12,00%
WS-7 15,00%
WS-8 20,00%
WD-9 20,00%
WD-10 10,00%
WS-11 20,00%
WS-12 35,00%
WS-13 36,00%
MS-14 10,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2019r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 95,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 44,00%
2 wykonanie wykopów 26,00%
3 wzmocnienie podłoża – kolumny 95,00%
4 wymiana gruntów nienośnych 88,00%
5 wykonanie nasypów 28,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 11,00%
MS-2 10,00%
MS-3 19,00%
WD-4 16,00%
PZDs-6 12,00%
WS-7 4,00%
WS-8 1,50%
WD-9 2,00%
WD-10 2,00%
WS-11 8,00%
WS-12 18,00%
WS-13 21,00%
MS-14 1,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2019r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych 80,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych 90,00%
Przebudowa kolizji teletechnicznych 90,00%

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r.

ETAP PROJEKTOWANIA

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 Drogi technologiczne w śladzie dróg równoległych (DD)
1a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 57,00%
1b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 49,00%
1c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 44,00%
2 Drogi technologiczne w śladzie pasów technicznych
2a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 22,00%
2b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 21,00%
2c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 20,00%
3 S61 Trasa zasadnicza
3a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 11,00%
3b wymiana gruntów nienośnych 55,00%
3c wzmocnienie podłoża – kolumny 18,00%
3d wykonanie wykopów 9,00%
3e wykonanie nasypów 12,00%
4 Drogi poprzeczne
4a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 5,00%
4b wykonanie wykopów 5,00%
4c wykonanie nasypów 4,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r. zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży mostowej
WS-1 8,00%
MS-2 7,00%
MS-3 18,00%
WD-4 14,00%
PZDs-6 10,00%
WS-7 4,00%
WS-8 0,50%
WD-9 1,00%
WD-10 1,00%
WS-11 5,00%
WS-12 17,00%
WS-13 20,00%
Etap Robót                                                                                                                     Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2019r.
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych
kolizja 1 90,00%
kolizja 2 90,00%
ESN04 90,00%
ESN05 90,00%
ESN06 90,00%
ESN09 90,00%
ESN10 90,00%
EnN02 90,00%
EnN03 90,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych
kolizja nr 1 90,00%
kolizja nr 3 90,00%
kolizja nr 4 90,00%
kolizja nr 5 40,00%
kolizja nr 7 90,00%
kolizja nr 8 90,00%
kolizja nr 9 90,00%
kolizja nr 10 90,00%
kolizja nr 11 90,00%

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2019r.

ETAP PROJEKTOWANIA

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         92%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

Etap Robót budowlanych

zaawansowanie rzeczowe [%]
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej
1 Drogi technologiczne w śladzie dróg równoległych (DD)
1a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 50,00%
1b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 35,00%
1c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 28,00%
2 Drogi technologiczne w śladzie pasów technicznych
2a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 7,00%
2b wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 6,00%
2c wykonanie nawierzchni / podbudowy kruszywowej 5,00%
3 S61 Trasa zasadnicza
3a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 2,00%
3b wymiana gruntów nośnych 10,00%
3c wykonanie wykopów 2,00%
3d wykonanie nasypów 2,00%
4 Drogi poprzeczne
4a zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 5,00%
4b wykonanie wykopów 1,00%
4c wykonanie nasypów 1,00%
nr Roboty budowlane w zakresie branży mostowej zaawansowanie rzeczowe [%]
MS-02
1 etap posadowienia podłoża 10,00%
MS-03
1 etap posadowienia podłoża 8,20%
WD-4
1 etap podpór 7,50%
PZDs6
1 etap podpór 1,00%
WS-11
1 etap podpór 1,00%
WS-12
1 etap podpór 10,00%
WS-13
1 etap podpór 35,00%
Roboty budowlane w zakresie branż zaawnsowanie rzeczowe [%]
Przebudowa kolizji energetycznych
ESN04 90,00%
ESN05 90,00%
ESN06 90,00%
ESN10 90,00%
EnN03 90,00%
Przebudowa kolizji wodociągowych
kolizja nr 1 40,00%
kolizja nr 5 40,00%
kolizja nr 8 90,00%
kolizja nr 9 90,00%
kolizja nr 10 90,00%
kolizja nr 11 40,00%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 100%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         85%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         85%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         80%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.        80%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe, stan na 30.04.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 55%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe, stan na 31.03.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 35%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 35%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 25%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 20%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 98%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 10%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 95%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 85%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 95%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 98%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 10%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 95%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 85%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 75%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 96%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 5%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 99%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 90%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 75%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 65%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.06.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.         80%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.05.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.        80%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe, stan na 30.04.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 55%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe, stan na 31.03.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 35%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 28.02.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 35%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.01.2019r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 25%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 100%

ETAP PROJEKTOWANIA

Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.12.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 20%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 100%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 90%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 98%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.11.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 99%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 10%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 95%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 85%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 95%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.10.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 98%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 10%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 100%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 95%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 85%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 75%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 30.09.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 96%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 5%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 99%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 90%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 75%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 65%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.08.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste

[%]

1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 90%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 0%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 99%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 85%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 60%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 10%

ETAP PROJEKTOWANIA
Zaawansowanie rzeczowe stan na 31.07.2018 r.

Nr Opis pozycji Zaawansowanie rzeczywiste [%]
1. Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, 85%
2. Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne. 0%
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko 95%
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów 75%
5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości 50%
6. Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny 5%