Aktualne zaawansowanie finansowe
Końcowa wartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego (wraz z zaliczką w wysokości 1% ZKK) netto % zaawansowania
309 219 335,66 21 084 985,01 6,82%