Aktualne zaawansowanie finansowe
Końcowa wartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego (wraz z zaliczką w wysokości 10% ZKK) netto % zaawansowania
309 219 335,66 138 204 671,73 44,69%