Aktualne zaawansowanie finansowe
Końcowa wartość Kontraktu z uwzględnieniem Poleceń Zmiany (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego netto (wraz z zaliczką) % zaawansowania
309 036 089,66 301 892 532,50 97,69%