Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Inżynier Kontraktu: Andrzej Dudziński
Biuro Inżyniera Kontraktu:
ul. Poznańska 152 B, 18-400 Łomża
tel. +48 539 529 269
e-mail: sniadowo-lomza@lafrentz.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. +48 (85) 664 58 50
e-mail:  sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Polaqua Sp. z o.o.
Przedstawiciel Wykonawcy: Przemysław Zieliński
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
tel. +48 (22) 201 73 01
e-mail: recepcja@polaqua.pl

Biuro Budowy Drogi Ekspresowej S-61
ul. Poznańska 152 B
18-400 Łomża
e-mail: BiuroS61Lomza@polaqua.pl