Przedłużenie okresu trwania Robót.

„W dniu  18.03.2020r. został podpisany z Generalnym Wykonawcą Aneks nr 2 do Umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia 09.02.2018r., wydłużający Czas na Ukończenie o 94 dni kalendarzowe oraz zmianę terminów wykonania Kamienia Milowego nr 1 i Kamienia Milowego nr 2.”

Rada Budowy nr 25.

W dniu 09.03.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 25.

Rada Budowy nr 24.

W dniu 18.02.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 24.

Rada Budowy nr 23

W dniu 16.01.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 23.

Rada Budowy nr 22

W dniu 11.12.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 22.

Badania ratownicze na 5 stanowiskach archeologicznych

W dniach 22.08-19.11.2019 w ramach inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła Śniadowo (z węzłem) do węzła Łomża Południe (bez węzła) przeprowadzono badania ratownicze na 5 stanowiskach archeologicznych. Rodzaj oraz zakres prac archeologicznych został określony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Stanowiska datowane były od neolitu poprzez okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze  po czasy nowożytne. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko nr 1 w miejscowości Szabły Młode gmina Śniadowo. Na powyższym obszarze odkryto ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej sprzed około 2000 lat. Podczas eksploracji grobów archeolodzy odkryli zabytki z tamtej epoki w postaci rytualnie uszkodzonych i spalonych na stosie razem ze zmarłym fragmentów broni takich jak miecze, umba czy ostrogi jak również ozdoby stroju oraz liczne fragmenty ceramiki.

Na stanowisku nr 6 i 10 w miejscowości  Jakać Stara przeprowadzono przy współudziale nadzoru saperskiego badania archeologiczne fortyfikacji polowch datowanych na lata 1940-1941 w postaci schronu bojowego B oraz pozostałości okopów w których zarejestrowano duże ilości amunicji.

Rada Budowy nr 21.

W dniu 13.11.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 21.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej 1951B Zalesie Wypychy z dnia 25/10/2019r

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej 1951B Zalesie Wypychy z dnia 25/10/2019r

Wykonawca odcinka , budowanej drogi ekspresowej S61 zaplanował wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z objazdem w ciągu drogi powiatowej Zalesie Wypychy DP1951B wykonał tymczasowy by- pass pozwalający na skomunikowanie przerwanego ciągu drogi powiatowej podczas budowy obiektu mostowego WD9.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji Ruchu na Węźle Śniadowo w obu kierunkach drogi powiatowej DP 2559W

Wprowadzenie tymczasowej organizacji Ruchu na Węźle Śniadowo w obu kierunkach drogi powiatowej DP 2559W  z dnia  07/10/2019r.

Wykonawca na Drodze Wojewódzkiej  nr 677 w kierunku drogi powiatowej DP 2559W w kierunku miejscowości Tyszki- Nadbory oraz w kierunku miejscowości Gostery,  wykonał tymczasowy by- pass pozwalający na skomunikowanie przerwanego ciągu drogi wojewódzkiej podczas budowy obiektu mostowego. Z uwagi na większe natężenie ruchu by – pass został wykonany z nawierzchni utwardzonej. Pas Drogi Wojewódzkiej DW677 został wyłączony z ruchu.

Rada Budowy nr 20

W dniu 11.10.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 20.