Przedłużenie okresu trwania Robót.

„W dniu  18.03.2020r. został podpisany z Generalnym Wykonawcą Aneks nr 2 do Umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia 09.02.2018r., wydłużający Czas na Ukończenie o 94 dni kalendarzowe oraz zmianę terminów wykonania Kamienia Milowego nr 1 i Kamienia Milowego nr 2.”

Rada Budowy nr 25.

W dniu 09.03.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 25.