Rada Budowy nr 24.

W dniu 18.02.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 24.