Badania ratownicze na 5 stanowiskach archeologicznych

W dniach 22.08-19.11.2019 w ramach inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła Śniadowo (z węzłem) do węzła Łomża Południe (bez węzła) przeprowadzono badania ratownicze na 5 stanowiskach archeologicznych. Rodzaj oraz zakres prac archeologicznych został określony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Stanowiska datowane były od neolitu poprzez okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze  po czasy nowożytne. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko nr 1 w miejscowości Szabły Młode gmina Śniadowo. Na powyższym obszarze odkryto ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej sprzed około 2000 lat. Podczas eksploracji grobów archeolodzy odkryli zabytki z tamtej epoki w postaci rytualnie uszkodzonych i spalonych na stosie razem ze zmarłym fragmentów broni takich jak miecze, umba czy ostrogi jak również ozdoby stroju oraz liczne fragmenty ceramiki.

Na stanowisku nr 6 i 10 w miejscowości  Jakać Stara przeprowadzono przy współudziale nadzoru saperskiego badania archeologiczne fortyfikacji polowch datowanych na lata 1940-1941 w postaci schronu bojowego B oraz pozostałości okopów w których zarejestrowano duże ilości amunicji.

Rada Budowy nr 21.

W dniu 13.11.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 21.