Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze Gminnej nr 152063B i drodze gminnej nr 105695B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze Gminnej nr 152063B i drodze gminnej nr 105695B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu obie drogi gminne do celów budowy drogi ekspresowej S61

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Gminnej nr 105904B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Gminnej nr 105904B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca na Drodze Gminnej nr 105904B wprowadził tymczasowa organizacje ruchu związanej z budowa obiektu inżynierskiego MS11.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Jakać- Borki 1952B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Jakać- Borki 1952B z dnia 26/8/2019r

Wykonawca odcinka, budowanej drogi ekspresowej S61 zaplanował wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z objazdem w ciągu drogi powiatowej Jakać Borki nr1952B wykonał tymczasowy by- pass pozwalający na skomunikowanie przerwanego ciągu drogi powiatowej podczas budowy obiektu mostowego MS7 i WD4. Z uwagi na większe natężenie ruchu by – pass został wykonany z nawierzchni utwardzonej.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Zalesie Wypychy nr1951B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Zalesie Wypychy nr1951B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca odcinka, budowanej drogi ekspresowej S61 zaplanował wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z wprowadzeniem tymczasowego oznakowania ruchu podczas budowy obiektu inżynierskiego WD9.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Chomentowo nr1946B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Chomentowo nr1946B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca odcinka, budowanej drogi ekspresowej S61 zaplanował wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z wprowadzeniem tymczasowego oznakowania ruchu podczas budowy obiektu inżynierskiego WD10.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Zagroby nr1950B

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Powiatowej Zagroby nr1950B z dnia 26/08/2019r.

Wykonawca odcinka , budowanej drogi ekspresowej S61 zaplanował wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z wprowadzeniem tymczasowego oznakowania ruchu podczas budowy obiektu inżynierskiego WS14

Przekazanie placu budowy

Dnia 19.08.2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła)”.

Decyzja ZRID

Dnia 12.08.2019 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn,  na odcinku: węzeł „Śniadowo” ( z węzłem ) – węzeł „Łomża Południe” ( bez węzła). Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka będzie mógł rozpocząć prace, niezwłocznie po przekazaniu Placu Budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Rada Budowy nr 18.

W dniu 06.08.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 18.