Rada Budowy nr 16.

W dniu 11.06.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 16.