Rada Budowy nr 15.

W dniu 08.05.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 15.