Rada Budowy nr 14.

W dniu 10.04.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 14.