Rada Budowy nr 12.

W dniu 07.02.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 12.