Rada Budowy nr 1

W dniu 22.03.2018r. odbyła się pierwsza Rada Budowy.