Rada Techniczna nr 1

W dniu 27.02.2018r. odbyła się pierwsza Rada Techniczna.